Costurile tergiversării lucrărilor: În 10 ani, reabilitarea unui drum pentru care nu s-au dat banii la timp a ajuns să coste mai mult decât dublu

reportersite
25 ianuarie 2021, 6:42

Studiu de caz: Reabilitarea drumului județean din Mălini spre județul Neamț. Pentru aproape 15 km de drum a fost semnat în 2010 contractul de lucrări iar modernizarea trebuia finalizată în 2013. În realitate, lucrarea întârzie și azi din cauza faptului că nici până în 2013 și nici după aceea nu s-au alocat nici măcar 10% din valoarea fără TVA a fondurilor pentru care s-a încheiat contractul de proiectare și execuție. În toți acești ani lucrările – și așa puține câte au fost făcute – s-au depreciat iar deși un contract de finanțare prin PNDL2 a fost semnat în decembrie 2017, varianta rezilierii contractului de proiectare și execuție a fost singura opțiune realistă deoarece nimeni nu mai putea continua aceste lucrări, mai ales din cauza repetatelor creșteri de costuri. Dacă în 2010 contractul de proiectare și execuție era încheiat pentru 38 de milioane de lei, în iulie 2020 a fost reziliat iar în decembrie 2020, estimarea valorii rămase de executat (circa 96%) a ajuns la aproape 87 de milioane de lei

Consiliul Județean Suceava are în vedere realizarea obiectivului de investiții intitulat „Reabilitare DJ 209B, Văleni – Stânișoara – Iesle – limită județul Neamț, km 19+000 – 33+600, județul Suceava”, motiv pentru care derulează un contract de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – etapa a II-a (prevăzută inițial pentru 2017 – 2020, dar care poate fi prelungită în anumite condiții pentru proiecte care nu au fost finalizate încă). Până aici, lucrurile nu sună chiar rău. Mai sunt sute de astfel de cazuri în țară în care lucrările nu s-au finalizat la termen. Bine că există voință de a se continua lucrarea.

Totuși, contractul de proiectare și execuție lucrări a fost reziliat ca urmare a modificărilor legislative referitoare la actualizarea prețurilor la materiale precum și la manoperă – în general cauzate de OUG 114/28.12.2018 care a intrat în vigoare pe 01.01.2019, precum și a interpretărilor diferite dintre achizitor și constructor. „Pentru a nu pierde finanțarea este necesar a se iniția cât mai urgent posibil o nouă procedură de atribuire a contractului de lucrări. S-a întocmit o estimare cantitativă și valorică a lucrărilor rămase de executat și s-a procedat la actualizarea valorii devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a sumei necesară pentru cofinanțare, a precizat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Deja procedura de reactualizare a indicatorilor tehnico-economici a fost finalizată și documentele transmise în decembrie 2020. De asemenea, în continuarea celor precizate mai sus, un proiect de hotărâre a fost inițiat și inclus pe ordinea de zi a ședinței CJ Suceava din data de 29 ianuarie 2021 Având în vedere cele de mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare din bugetul Județului Suceava, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 209B, Văleni – Stânişoara – Iesle – limita judeţ Neamţ, km 19+000 – 33+600, județul Suceava”, pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean.

Imperativul „cât mai urgent posibil” este surprinzător! Ce s-a întâmplat de fapt?

Abia de acum încolo apare situația interesantă și poate fi observat efectul tergiversării/tărăgănrii la nesfârșit a lucrărilor și a finanțării acordate fără ritmicitate. Sau „cu țârâita” cum s-ar putea spune în popor, fără a greși pe fond cu nimic.

Este totuși de menționat că proiectul ca atare, probabil și pe fondul situației existente la nivelul drumului și a lucrărilor propuse, este unul deosebit de costisitor. Ca urmare a actualizării, în decembrie 2020, a devizului general al proiectului și a indicatorilor economici a rezultat că valoarea totală actualizată a obiectivului de investiții intitulat „Reabilitare DJ 209B, Văleni – Stânișoara – Iesle – limită județul Neamț, km 19+000 – 33+600, județul Suceava” este de 89.892.421,00 lei fără TVA (106.800.122,37 lei cu tot cu TVA), din care restul de executat este de 86.978.055,20 lei fără TVA (103.335.380,55 lei cu tot cu TVA). În contextul actualizării întregului proiect, a rezultat că valoarea cheltuielilor de cofinanțare din bugetul Județului Suceava este de 56.919.867,04 lei cu tot cu TVA din care restul de executat este de 56.560.026,24 lei cu tot cu TVA. Asta înseamnă că valoarea totală actualizată a cheltuielilor suportate de la bugetul de stat este de 49.880.255,33 lei cu tot cu TVA din care restul de executat este de 46.775.354,31 lei cu tot cu TVA.

În perioada 2010 – 2013 trebuia demarată, finalizată și recepționată lucrarea. Astfel, urmare a unei proceduri de atribuire organziată la acea vreme, s-a semnat un contract conform căruia proiectarea și execuția pentru acest obiectiv de investiții trebuia realizată în 36 de luni contra sumei de 38.238.756,22 lei fără TVA (circa 47 milioane lei lei cu tot cu TVA în condițiile în care din 1 iulie 2010 TVA ajunsese la 24%). Este de menționat despre contractul de lucrpri că a fost semnat în condițiile obținerii prealabile de finanțare, tot pe fonduri guvernamentale alocate în baza HG 577 – unul din actele normative pecursoare ale PNDL. În perioada 2010 – 2012 s-au cheltuit doar 3.376.705 lei reprezentând servicii de proiectare și câteva lucrări derulate, în general, pe primul kilometru din tronsonul de drum propus spre modernizare. În perioada 2013 – 2020, adică cea a etapei 1 și 2 din PNDL nu s-au alocat fonduri pentru drumul respectiv, ci doar au fost semnate acte adiționale de prelungire a termenului de execuție. Numai că din 2010 până în 2020 au fost modificate toate datele problemei: forță de muncă, taxe și accize la carburanți, redevențe pentru diverse materii prime necesare la anumite lucrări etc. Prin urmare, în condițiile în care stadiul fizic al lucrărilor rămăsese la circa 4% după aproape un deceniu de suspendare a finanțării, era imposibil continuarea lucrărilor în condițiile contractului încheiat în 2010. Pentru a nu pierde finanțarea – pe care Ministerul Dezvoltării a acceptat să o acorde în decembrie 2017 prin PNDL2 – a fost demarată procedura de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.

Dacă nici în următorii trei ani nu se vor fi gata lucrările, ar trebui să ne așteptăm la o altă dublare a costurilor de modernizare la drumul respectiv?!

În decembrie 2020, Consiliul Județean Suceava primește documentația cu privire la actualizarea indiucatorilor tehnico-economici, așa cum am prezentat-o mai sus. Nu este însă vorba de cei din proiectul tehnic deoarece în urma reexpertizării drumului și a lucrărilor de artă rămase de executat a apărut „recomandarea de soluții privind actualizarea proiectului tehnic în ceea ce privește reabilitarea drumului județean și a construcțiilor anexe ale acestuia, cu repectarea normelor și normativelor în vigoare”. De altfel, în devizul general actualizat a fost prevăzută pentru proiectul tehnic o sumă de circa 840 de mii de lei fără TVA. Este de menționat că din valoarile mai sus amintite, suma de patru milioane de lei fără TVA a fost prevăzută ca și „cheltuieli diverse și neprevăzute”.

Estimarea cantitativă și valorică a lucrărilor rămase de executat în vederea aprobării noilor indicatori tehnico-economici ai proiectului s-a făcut în vederea demarării cât mai urgent cu putință a uneio licitații în urma căreia să fie semnat un nou contract iar acest nou contract să fie realizat în 36 de luni.

Ca de obicei, în primul an lucrările nu încep în forță decât declarativ. Din proiecția alocării de fonduri, așa cum rezultă ea din indicatorii tehnico-economici propuși spre aprobare în anexa proiectului de hotărâre a CJ Suceava, rezultă că în primul an se vor aloca 20 de milioane de lei. Cu tot cu TVA. Având în vedere că valoarea lucrărilor de construcții montaj este estimată în primul an la suma de 18,5 milioane de lei cu tot cu TVA, este de presupus că un milion de lei a fost estimat a se cheltui cu proiectarea care, desigur, trebuie finalizată și predată înainte de a se da ordin de începere a lucrărilor.

De fapt, teoretic, durata de realizare a lucrărilor așa cumeste ea prezentată la finalul indicatorilor tehnico-economici ar fi de numai 24 de luni doar că etapizarea se face pe trei ani iar în fiecare din cei trei ani este prevăzută doar o imită de lucru de opt luni. De înțeles, altminteri, că fiind vorba de un drum din zona de munte unde condițiile climatice – îndeosebi cele din sezonul rece – sunt mai capricioase este foarte posibil ca nici măcar în opt luni din 12 câte sunt într-un an calendaristic să nu poată fie fectuate lucrări.

Pe de altă parte, timpul nu întreabă pe nimeni și, din experiența anilor trecuți, nici guvernanții nu au o deprindere în a consulta publicul larg atunci când iau decizii de creștere a taxelor, accizelor, redevențelor sau orice alte măsuri care pot conduce la creșterea cheltuielilor publice, fie ele de dezvoltare/investiții sau de funcționare.

Dacă tergiversarea reabilitării unui drum județean – e drept că din zona de munte, pe un teren cu relief accidentat pe alocuri și cu condiții mai grele – a condus la dublarea valorilor în 10 ani, este un coșmar a ne imagina ce ar însemna ca proiecte mai mari precum viitoarele drumuri rapide și/sau autostrăzi anunțate pentru anii următori să întârzie. Fie din cauza constructorului, fie din cauza finanțatorului.

Cu alte cuvinte, revenind la drumul de la Mălini spre județul Neamț, dacă nici în cei trei ani care au fost estimați pentru a finaliza lucările – iar asta ar însemna în prima parte a anului 2024, dacă nu chiar finalul anului 2023 – nu vor fi gata, ar trebui să ne așteptăm la o altă dublare a costurilor de modernizare la drumul respectiv. Undeva … poate prin anul 2030?! (Dan PRICOPE)