Sunday , January 29 2023

Contrabanda cu caruta, `n zona Vicovului


Duminic\, poli]i[tii de frontier\ din cadrul Sectorului Poli]iei de Frontier\ (SPF) Vicov au executat o ac]iune pe linia combaterii traficului cu ]ig\ri, ocazie cu care au depistat `n apropierea frontierei, `ntre mai multe stoguri de furaje, o c\ru]\ `n care se aflau un num\r de 12 colete ambalate `n folie neagr\ ce con]ineau ]ig\ri de contraband\. „~n urma inventarierii ]ig\rilor din atelajul hipo a rezultat cantitatea de 6.000 pachete de ]ig\ri marca Doina, de provenien]\ Republica Moldova, ce urmau s\ ajung\ pe pia]a neagr\ de desfacere din  jude]ul Suceava” a declarat comisar Ilie Poroch – Seri]an, ofi]er de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava. ~ntreaga cantitate de ]ig\ri, `n valoare de aproximativ 36.000 lei, a fost ridicat\ `n vederea confisc\rii de c\tre poli]i[tii de frontier\, iar c\ru]a [i calul au fost re]inute la sediul SPF Vicov `n vederea  continu\rii cercet\rilor. „Poli]i[tii de frontier\ fac `n continuare cercet\ri privind identificarea proprietarului atelajului hipo precum [i a tuturor persoanelor implicate `n activitatea de contraband\”, a precizat ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava. (D.P.)

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …