Thursday , April 18 2024

Condamnari cu suspendare in dosarul traficantilor de tigari din echipa Constantin Hutupas

N fostul poli]ist de frontier\ arestat `n Ucraina pe c=nd gestiona transporturi de ]ig\ri ilegale peste grani]\ a primit un an de `nchisoare cu suspendare, ceilal]i complici ai lui, maxim doi ani cu suspendare pentru trecere frauduloas\ a frontierei, iar Constantin Hu]upa[ a primit 15 zile de `nchisoare n Procurorii DIICOT au `naintat recurs `mpotriva sentin]ei date de Tribunal
Procurorii DIICOT Suceava au `naintat recurs la Curtea de Apel dup\ ce Tribunalul Suceava a dat doar condamn\ri cu suspendare `n lotul Hu]upa[ – fostul poli]ist de frontier\ cu grad de comisar implicat `n contrabanda cu ]ig\ri pe frontiera rom=no – ucrainean\. Reprezentan]ii DIICOT au considerat pedepsele aplicate inculpa]ilor ridicole, `n condi]iile date – la c=teva zile dup\ ce s-a pensionat, `n luna decembrie a anului 2008, ex-comisarul de poli]ie de frontier\, Constantin Hu]upa[, a fost prins peste grani]\, `n Ucraina, gestion=nd transporturi de ]ig\ri de contraband\, a fost re]inut acolo [i ]inut c=teva zile `n arestul mili]iei ucrainene. Din condamnarea de un an cu suspendare i se vor sc\dea fostului ofi]er superior de poli]ie de frontier\ at=t cele patru zile petrecute `n arest `n Ucraina, c=t [i cele trei luni petrecute `n arestul IPJ. Desigur, numai teoretic, pentru c\ oricum el nu va mai petrece nicio zi `n penitenciar, dac\ magistra]ii Cur]ii de Apel nu vor accepta recursul procurorilor. Constantin Hu]upa[ a fost condamnat cu spuspendare la c=te un an de `nchisoare pentru constituire de grup infrac]ional organizat [i complicitate la contraband\ [i la 15 zile de `nchisoare pentru trecerea frauduloas\ a frontierei de stat, plus interzicerea unor drepturi pe timp de un an dup\ executarea pedepsei. S-a hot\r=t executarea pedepsei cele mai grele, de un an `nchisoare, dar imediat s-a dispus suspendarea execut\rii acesteia, precum [i a pedepsei complementare, cu termen de `ncercare de trei ani.
Colegii s\i din echipa de contrabandi[]i au primit, la r=ndul lor, pedepse cu supsendare – doi ani Gheorghe Timi[, tot doi ani Vasile Ghinghiloschi, c=te un an Ion Timi[ [i Ilie Mo[ulia. La to]i li s-a sc\zut din condamnare perioada petrecut\ anterior `n arest. (N. RO{CA)

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …