Tuesday , June 6 2023

Condamnari cu suspendare in dosarul traficantilor de tigari din echipa Constantin Hutupas

N fostul poli]ist de frontier\ arestat `n Ucraina pe c=nd gestiona transporturi de ]ig\ri ilegale peste grani]\ a primit un an de `nchisoare cu suspendare, ceilal]i complici ai lui, maxim doi ani cu suspendare pentru trecere frauduloas\ a frontierei, iar Constantin Hu]upa[ a primit 15 zile de `nchisoare n Procurorii DIICOT au `naintat recurs `mpotriva sentin]ei date de Tribunal
Procurorii DIICOT Suceava au `naintat recurs la Curtea de Apel dup\ ce Tribunalul Suceava a dat doar condamn\ri cu suspendare `n lotul Hu]upa[ – fostul poli]ist de frontier\ cu grad de comisar implicat `n contrabanda cu ]ig\ri pe frontiera rom=no – ucrainean\. Reprezentan]ii DIICOT au considerat pedepsele aplicate inculpa]ilor ridicole, `n condi]iile date – la c=teva zile dup\ ce s-a pensionat, `n luna decembrie a anului 2008, ex-comisarul de poli]ie de frontier\, Constantin Hu]upa[, a fost prins peste grani]\, `n Ucraina, gestion=nd transporturi de ]ig\ri de contraband\, a fost re]inut acolo [i ]inut c=teva zile `n arestul mili]iei ucrainene. Din condamnarea de un an cu suspendare i se vor sc\dea fostului ofi]er superior de poli]ie de frontier\ at=t cele patru zile petrecute `n arest `n Ucraina, c=t [i cele trei luni petrecute `n arestul IPJ. Desigur, numai teoretic, pentru c\ oricum el nu va mai petrece nicio zi `n penitenciar, dac\ magistra]ii Cur]ii de Apel nu vor accepta recursul procurorilor. Constantin Hu]upa[ a fost condamnat cu spuspendare la c=te un an de `nchisoare pentru constituire de grup infrac]ional organizat [i complicitate la contraband\ [i la 15 zile de `nchisoare pentru trecerea frauduloas\ a frontierei de stat, plus interzicerea unor drepturi pe timp de un an dup\ executarea pedepsei. S-a hot\r=t executarea pedepsei cele mai grele, de un an `nchisoare, dar imediat s-a dispus suspendarea execut\rii acesteia, precum [i a pedepsei complementare, cu termen de `ncercare de trei ani.
Colegii s\i din echipa de contrabandi[]i au primit, la r=ndul lor, pedepse cu supsendare – doi ani Gheorghe Timi[, tot doi ani Vasile Ghinghiloschi, c=te un an Ion Timi[ [i Ilie Mo[ulia. La to]i li s-a sc\zut din condamnare perioada petrecut\ anterior `n arest. (N. RO{CA)

Vezi si

Două domnișoare băute, amendate pentru că făceau scandal în toiul nopții în zona Cetății

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 00:10, în parcul din zona Cetății de …