Thursday , December 1 2022

Concurs pentru cine ramane la Finante

Ast\zi este programat examenul de r\m=nere pe post la DGFP Suceava n din 60 de func]ionari din Fiscul sucevean, 25 vor trebui s\-[i ia adio de la slujb\

Acum aproximativ o lun\, Obiectiv de Suceava anun]a c\ 25 de lucr\tori din cadrul Direc]iei Generale a Finan]elor Publice sucevene  vor fi trimi[i acas\, trierea lor f\c=ndu-se `n baza unor examin\ri coordonate de conducerea institu]iei. Ulterior, directorul DGFP, Petric\ Ropot\ a dat asigur\ri c\ `n institu]a pe care o coordoneaz\ este loc pentru toat\ lumea [i nimeni nu va fi disponibilizat. Alte voci au spus, la acea vreme c\ este vorba doar despre cinci disponibiliz\ri. Timpul a dovedit c\ ziarul Obiectiv a avut dreptate – 25 de func]ionarii DGFP vor trebui s\ `[i fac\ bagajele [i s\ ias\ din sistemul public, fiind vorba `n principal de angaja]i ai fostelor percep]ii rurale, recent absorbite de administra]iile publice municipale. Dup\ unificarea acestor structuri, inspectori principali, inspectori simpli, referen]i sau personal auxiliar au fost pu]i `n ipostaza de a se dubla unul pe cel\lalt iar pasul urm\tor a fost, cum era de a[teptat, cel prefigurat de c\tre conducerea ANAF – organizarea de concursuri pentru stabilirea persoanelor care vor trebui s\ r\m=n\ `n sistem. ~n acest fel, un num\r de aproximativ 70 de func]ionari din cadrul DGFP Suceava se lupt\ ast\zi pentru a-[i p\stra locul de munc\, 25 dintre ace[tia trebuind s\ plece. Tensiunea este foarte mare `n institu]ie, fiecare `ncerc=nd s\ `[i pun\ `n valoare toate posibilit\]ile de influen]\ la nivelul conducerii DGFP. Aceasta `n condi]iile `n care conducerea Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal\ a l\sat m=n\ liber\ directorilor de direc]ii generale a finan]elor publice jude]ene pentru a stabili modalitatea de examinare.
Dup\ ce la `nceputul lunii iunie a acestui an  guvernul a decis desfiin]arerea a 4927 de posturi din cadrul Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal\ (ANAF), la nivelul structurilor aflate `n subordine din jude]ul Suceava au `nceput s\ se fac\ o sumedenie de calcule [i prefigur\ri privind cine va r\m=ne [i cine va trebui s\ p\r\seasc\ sistemul. La DGFP Suceava, s-a procedat, la fel ca la nivel na]ional, la desfiin]area percep]iilor locale, acea fiind comasate cu administra]iile finan]elor publice municipale existente. ~n acest fel s-a creat cadrul pentru disponibiliz\rile care se fac `n aceste zile. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Un bătrân de 77 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a traversat printr-un loc nepermis

Se pare că pietonul era în stare avansată de ebrietate și nu s-a asigurat când …