Sunday , September 25 2022

Concurență mare pentru proiectarea drumului expres de la Pașcani la Siret, via Suceava

Patru firme s-au înscris la cele două licitații pentru studiile la tronsoanele de drum expres de la Siret la Pașcani. Deși licitațiile au avut loc pe 23 martie, pe SEAP nu au fost publicate informațiile cu privire la participanți, ci doar câteva date au fost încărcate pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Potrivit datelor disponibile la ora actuală, între tronsonul de la Siret la Suceava și cel de la Suceava la Pașcani nu există continuitate, primul oprindu-se undeva în apropiere de intersecția DN2 de la Pătrăuți cu centura ocolitoare a Sucevei, iar al doilea se oprește în relativa apropiere a fostului CET. Chiar dacă studiul de fezabilitate și, ulterior, proiectul tehnic vor veni cu alte soluții, este aproape imposibil să poată fi una care să asigure continuitatea între cele două tronsoane de drum expres, în același condiții de trafic, prin urmare se va impune aproape de la sine realizarea unui proiect pentru un drum de conectivitate între cele tronsonul Siret-Suceava și Suceava-Pașcani

 

O concurență acerbă a fost înregistrată la licitațiile care au avut loc pe data de 23 aprilie pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic ale (tronsonului) de drum expres Pașcani-Suceava și, respectiv Suceava-Siret. Deși nu au fost publicate pe SEAP/SICAP aceste date, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a postat pe site-ul propriu o informare cum că la fiecare din cele două licitații aceiași patru ofertanți – societățile „Aduro Impex”, „Explan”, „Search Corporation” și „Viaponte Protejos E Consultaria de Engenharia” – au depus oferte.

Valoarea estimată a celor două contracte este între 28,18 și 33,4 de milioane de lei fără TVA. Durata unui contract este de 24 luni, din care 14 pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și 6 pentru întocmirea proiectului Tehnic de Execuție. Alte 4 luni sunt prevăzute pentru servicii de asistență tehnică în pregătirea procedurilor de achiziție a contractului de lucrări și în obținerea finanțării europene. Criteriul de atribuire al contractelor la cele două licitații este „cel mai bun raport calitate – preț”, în care componenta financiară are o pondere de numai 40% din punctajul la licitație.

CNAIR a precizat în comunicare cu privire la valoarea estimată a contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru drumul expres Pașcani – Suceava, că este de 15.185.741,34 lei fără TVA și că ar avea lungime de 61 de kilometri. De fapt, conform anunțului de pe SEAP/SICAP – fiind o licitație deschisă – valoarea este între 15.185.741,34 lei fără TVA și 17.945.844,22 lei fără TVA.

În ceea ce privește valoarea estimată a contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru drumul expres Suceava – Siret, CNAIR a precizat că are o lungime de 41 de kilometri iar valoarea ar fi de 13.050.006,04 lei fără TVA. De fapt, conform anunțului de pe SEAP/SICAP – acesta fiind documentul de referință – valoarea este între 13.050.006,04 lei fără TVA și 15.421.825,32 lei fără TVA.

Asta fiindcă Autoritatea Contractanta optează pentru achiziționarea ulterioară de noi servicii similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul licitațiilor într-o valoare reprezentând 20% din cea estimata a contractului (fără Rezerve de implementare și Publicitate). Astfel, valoarea minimă reprezinta cea estimată a respectivelor licitații, în funcție de care se va elabora și evalua oferta, iar valoarea maximă reprezintă cea estimată ce conține atât valoarea minimă, la care se adaugă valoarea posibilelor servicii noi similare.

Este de menționat că cele două tronsoane din drumul expres 5 (DX5) nu sunt legate, deocamdată, între ele printr-un drum de conectivitate, acest obiectiv de investiție lăsându-se așteptat. Totuși, în condițiile în care tronsonul DX5 de la Siret la Suceava se preconizează a avea limita undeva în apropierea intersecției de la Pătrăuți a DN2 cu varianta ocolitoare a Sucevei iar tronsonul D5 de la Pașcani la Suceava va ajunge în zona din proximitatea CET-ului și DN 29, iar între cele două tronsoane nu există nicio legătură rutieră cu câte două benzi pe sens, necesitatea unui drum de conectivitate (profilat ca drum expres) se va impune de la sine. Singura incertitudine rămâne când vor demara studiile, proiectarea și execuția lucrărilor.

Referitor la cele două tronsoane de drum expres, Anunțurile de participare pentru atribuirea contractelor de realizare a documentațiilor au fost publicate în toiul nopții de 27 februarie, mai exact la ora 01:37, în sistemul electronic de achiziții publice, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru data de 23 aprilie. Este de menționat că data transmiterii anunțurilor către SEAP/SICAP a fost cea de 24 februarie, după ora 17:00.

De altfel, CNAIR a anunțat, pe 1 octombrie 2019, că a convenit cu Ministerul Transporturilor (în calitate de Organism Intermediar pentru Transport) încheierea în data de 25 septembrie a Contractelor de Finanțare nr. 44 și nr. 45 pentru proiectele “Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Suceava – Siret” și, respectiv, “Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Pașcani – Suceava” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Obiectiv Specific 1.1 – Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Valoarea totală a  contractului de finanțare SF și Pth pentru DX Suceava – Siret este de 16.039.287,25 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-11.519.358,18 lei, 15% contribuția proprie – 2.032.827,92 lei, restul de 2.487.101,15 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Valoarea totală a celui de-al doilea contract de finanțare SF și Pth pentru DX Suceava – Pașcani este de 18.763.737,21 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 13.490.223,76 lei, 15% contribuția proprie – 2.380.672,72 lei, restul de 2.892.885,73 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA).

Aplicația de finanțare fusese elaborată și depusă în data de 8 februarie 2019. Practic, un an și aproape o lună a fost nevoie de pentru a demara licitațiile privind elaborarea acelor documentații la porțiunile din DX5 de la Pașcani la Suceava și de la Suceava la Siret.

Perioada de implementare a documentațiilor referitoare la tronsoanele de drum expres de la Pașcani la Suceava și de acolo la Siret este de 27 de luni potrivit contractelor de finanțare din toamna trecută. Prin urmare, în funcție de cât de repede se va derula licitația, există și riscul ca firmele ce vor încheia contractele de servicii în vederea realizării documentațiilor să nu poată să se încadreze în termenul de la contractele de finanțare.

Tronsoanele din DX5 Siret – Suceava și Suceava – Pașcani sunt pași premergători pentru Autostrada A 7 Siret-Suceava-București. Potrivit normativului în vigoare după adoptarea Master Planul General pentru Transporturi în România, drumurile expres trebuie proiectate și realizate de așa manieră încât într-un orizont de timp de 10 – 15 ani să poată fi transformate, cu costuri minime, în autostrăzi. Practic, dacă se respectă întru totul normativul, un drum expres reflectă conceptul „partial controlled-accessed road/highway” sau „limited-access road/highway”, adică un fel de autostradă cu un regim puțin mai liber față de una obișnuită (reflectarea conceptului „controlled access road/highway”) și care nu are banda de urgență de minim 2,5 metri lățime, ci un acostament de 1,5 metri. De altfel, înainte de aprobarea MPGTR în varianta inițială din 2014, prin legea de aprobare a Planului Național de Amenajare a Teritoriului – secțiunea Infrastructură de transport, era prevăzută o autostradă (A7), care însă prin Master Plan a fost înlocuită cu drumul expres (DX5). Nu este însă exclusă cu totul posibilitatea revizuirii MPGTR, fie pentru ca DX5 să fie în totalitate realizat ca autostradă, dar și din alte rațiuni cum ar fi includerea unor noi obiective de investiții în Master-Plan ori adăugarea/adaptarea unor prevederi pentru alte sectoare de transport cu un grad ridicat de volatilitate. (D.P.)

Vezi si

 Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în derbyul local de la Fălticeni

Șomuz și Foresta și-au împărțit punctele în primul derby sucevean din actuala ediție de campionat …