Tuesday , December 6 2022

Concurență mare la Spitalul Județean – azi vor susține proba scrisă 84 de candidați, încercând să ocupe unul dintre cele 24 de posturi

Sunt 58 de candidați pentru 15 posturi de infirmiere. Zece candidați sunt înscriși pentru cele două posturi de brancardier. Candidații care vor fi declarați admiși la proba scrisă vor susține proba practică, pe un manechin, cât și un interviu, pe data de 2 august, respectiv 5 august 

Marți, 27 iulie, va avea loc proba scrisă, din cadrul concursului organizat de către conducerea Spitalului Județean Suceava, pentru ocuparea celor 24 de posturi vacante. Este vorba despre 16 posturi libere de infirmiere, șase posturi de îngrijitoare și două posturi de brancardier. Posturile sunt vacante pentru o perioadă nedeterminată de timp. Cei interesați, și-au depus dosarele de înscriere la concurs, până pe data 16 iuliue. Candidații care vor fi declarați admiși la proba scrisă, vor susține proba practică, pe un manechin, cât și un interviu, pe data de 2 august, respectiv 5 august. Menționăm că doar candidații care vor să ocupe unul dintre posturile de infirmier, vor susține probă practică. După cum reiese din datele făcute publice de către conducerea spitalului, sucevean, este concurență mare la acest concurs, fiind 84 de candidați, pentru 24 de posturi. Mai precis, sunt cinci candidați pentru un post de infirmier debutant, 58 de candidați pentru 15 posturi pentru perioadă nedeterminată d timp, de infirmieri, 11 persoane vor susține proba scrisă pentru cele șase posturi de îngrijitori iar zece candidați sunt înscriși pentru cele două posturi libere de brancardier.

Reamintim că dosarul de înscriere la concurs a cuprins următoarele acte: cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute în legislație, cazierul judiciar, certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, chitanță de plată a taxei de concurs,  copia actului de identitate în termen de valabilitate, curriculum vitae. (Cristina RUŞTI)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …