Thursday , May 13 2021

Comunicarea defectuoasa între CE si regiuni duce la stagnarea dezvoltarii acestora din urma

N consider\ europarlamentarul sucevean Petru Luhan (PDL), care sus]ine c\ cele 271 de regiuni [i Comisia ar trebui s\ comunice mai bine în sistem de parteneriat

Petru Luhan, membru al Comisiei pentru Dezvoltare Regional\ din Parlamentul European, arat\ într-un comunicat de pres\ c\ printr-o mai bun\ comunicare între CE [i regiuni se pot asigura finan]\ri mai substan]iale, într-un timp mai scurt.
“Deseori regiunile nu cunosc regulamentele, oportunit\]ile [i perioadele de valabilitate a unor programe de finan]are. Printr-o mai bun\ comunicare a Comisiei, cele 271 regiuni definite la nivel european ar putea beneficia de mai multe finan]\ri si mai substan]iale, acordate într-un timp mai scurt. Doar câteva regiuni din Germania [i-au creat canale de comunicare concrete în special prin reprezentan]ele deschise la Bruxelles”, a precizat Luhan.
El a mai ar\tat c\ parteneriatele europene în domeniul inov\rii sunt prioritare, dup\ cum reiese din ini]iativa Comisiei Europene intitulat\ “Uniunea inov\rii” [i c\ parteneriatele la nivel european, na]ional [i regional, în sectorul public [i în cel privat vor intensifica activit\]ile de cercetare [i dezvoltare, vor sus]ine investi]iile, vor accelera procesul de standardizare [i vor impulsiona cererea.
El citeaz\ un r\spuns primit de la comisarul Johannes Hahn, potrivit c\ruia Comisia a reorientat politica de coeziune pentru perioada 2007-2013, prev\zând 86 miliarde de euro, din care 65 de miliarde euro din Fondul European de Dezvoltare Regional\ pentru investi]ii în dezvoltarea capacita]ii de cercetare [i inovare în statele membre [i în regiunile acestora.
“Cred c\ aceast\ perioad\ de criz\ economic\ ne aduce în situa]ia de a identifica [i lua în considerare aspecte [i zone de poten]ial neglijate pana în momentul de fa]\. Strategiile de specializare inteligenta a regiunilor ne vor pune în fa]a unor alegeri strategice. Este momentul asum\rii unor decizii de dezvoltare pe termen lung”, a mai declarat Petru Luhan.
El a men]ionat c\ pentru a asista regiunile în acest proces, Comisia va lansa în 2011 o platform\ de specializare inteligent\ , necesar\ pentru diseminarea de informa]ii [i pentru a asigura un feed-back c\tre regiuni ceea ce va consolida capacit\]ile [i competen]ele în acest domeniu [i va sprijini schimburile de experien]\. (O.S.)

Vezi si

Viitorul Liteni a avut ghinion la tragerea la sorți pentru barajul de promovare în Liga a III-a

Echipa antrenată de Demis Maranda va întâlni FC Odorheiu Secuiesc, unul dintre cei mai tari …