Thursday , December 7 2023

Comisia parlamentara de control al activitatii SRI verifica sectiile din Suceava, Iasi si Bacau

Comisia parlamentar\ pentru controlul activit\]ii SRI face, `n aceste zile, verific\ri la structurile SRI din jude]ele Suceava, Ia[i [i Bac\u, a declarat, joi, pre[edintele comisiei, deputatul PDL Cezar Preda. Preda a declarat c\ programul de control al activit\]ii SRI prevede `n acest an verificarea activit\]ii a 13 sec]ii din ]ar\, iar `n prezent sunt vizitate sec]iile SRI din Suceava, Ia[i [i Bac\u. El a precizat c\ acest control vizeaz\ aspecte privind ap\rarea Constitu]iei, protec]ia drepturilor [i libert\]ilor cet\]ene[ti, legalitatea ac]iunilor SRI [i respectarea prevederilor bugetare. Preda a spus c\ dup\ verificarea sec]iei SRI Suceava membrii comisiei au fost pl\cut surprin[i de faptul c\ sec]ia are un colectiv care `n activitatea sa nu are doar o component\ a prezentului, ci [i o component\ a prognozei factorilor de risc, ceea ce este foarte important. El a subliniat c\ tematica de control are o procedur\ care nu poate fi f\cut\ public\, dar c\ analiza este f\cut\ “la obiect”. “Eu m\ declar mul]umit de vizita la Suceava, mai ales c\ este o sec]ie grea, cu 600 de kilometri de grani]\. Este o zon\ de acoperire foarte dificil\ mai ales c\ suntem la grani]a UE”, a mai spus Preda.

Vezi si

Flutur: Am semnat Autorizația de construire a reţelei  de gaze naturale pentru asocierea Boroaia – Fântâna Mare – Bogdănești

Președintele Consiliului Județean Suceava a explicat că este vorba despre un proiect în valoare de …