Thursday , December 1 2022

Circa 600 de suceveni au participat la premiera filmului “Si caii sunt verzi pe pereti”, la USV

Inso]it de doi protagoni[ti ai peliculei, dar [i de o echip\ tehnic\ ce a asigurat vizionarea filmului `n cele mai bune condi]ii, regizorul Dan Chi[u a sus]inut o conferin]\ de pres\ la USV, dup\ care a purtat un dialog cu publicul sucevean cu privire la filmul s\u

Dup\ proiec]ia peliculei „Despre oameni [i melci” `n regia lui Tudor Giurgiu, Universitatea „{tefan cel Mare” continu\ seria ac]iunilor de promovare a crea]iilor cinematografice române[ti, „{i caii sunt verzi pe pere]i” fiind `nc\ o dovad\ a apeten]ei sucevenilor pentru astfel de evenimente.
Aproximativ 600 de suceveni au participat la premiera celui mai recent film al regizorului Dan Chi[u, “{i caii sunt verzi pe pere]i”, proiectat la Universitatea “{tefan cel Mare”, `n zilele de luni [i mar]i.
~nso]it de doi protagoni[ti ai peliculei, dar [i de o echip\ tehnic\ ce a asigurat vizionarea filmului `n cele mai bune condi]ii, regizorul Dan Chi[u a sus]inut o conferin]\ de pres\ la USV, dup\ care a purtat un dialog cu publicul sucevean cu privire la filmul s\u, dar [i la cinematografia rom=neasc\.
“’{i cai sunt verzi pe pere]i’ este un film independet, realizat `n urm\ cu aproape doi ani, partea cea mai `ndelungat\ fiind cea de post produc]ie.
Povestea este simpl\, [i anume iluzia `mbog\]irii. Nu mai departe de acum un an, urm\ream la un post de televiziune o produc]ie televizat\ care promitea c=te un milion de euro `n fiecare s\pt\m=n\. Într-o ]ar\ în care pove[tile izbitoare despre a câ[tiga bani u[or sunt peste tot, cineva crede c\ un astfel de lucru nu este doar posibil, dar este [i u[or realizabil. Filmul este o comedie amar\, fiind centrat pe dou\ destine care tr\iesc iluzia `mbog\]irii”, a declarat regizorul `n cadrul unei conferin]e de pres\.
La r=ndul s\u, Mihai Dimian, prorector al USV, a declarat c\ Universitatea Suceava nu [i-a propus s\ fac\ un cinematograf, ci s\ ofere publicului sucevean o oportunitate de a vedea acest film [i de a sprijini produc]iile rom=ne[ti. “Din c=te am v\zut exist\ o sete a publicului sucevean pentru astfel de evenimente, dat fiind faptul c\ aproape am reu[it s\ umplem sala”, a afirmat Mihai Dimian.
Dup\ proiec]iile din seara zilei de mar]i, Dan Chi[u a invitat spectatorii suceveni la un dialog interactiv pe baza peliculei, nu pu]ine fiind curiozit\]iile [i `ntreb\rile lansate de c\tre publicul filmului. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …