Sunday , September 25 2022

Centrul transfrontalier de la Siret pentru pregătirea pompierilor pentru situații de urgență este deja funcțional

In așteptarea fondurilor europene promise, Primăria Si­ret a alocat 1,6 hectare de teren. Pe această suprafață, cu dotările pe care le au la dispoziție, lucrătorii de la ISU Suceava organizează deja cursuri pentru pompieri din toa­­tă țara, dar și pentru colegi din alte țări membre sau nu ale Uniunii Europene. Alocarea promisă de 7,3 milioane de euro pentru dezvoltarea centrului transfrontalier de pregătire pentru situații de urgență de la Siret, sumă anun­țată de vicepremierul Sevil Shhaideh, ministrul Dez­vol­tării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Eu­ropene, este privită ca o mană cerească de primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, care a văzut în cedarea terenului către IGSU o oportunitate pentru dezvoltarea localității

 centru 1

Un proiect privind înființarea unui centru transfrontalier de pregătire pentru situații de urgență se va realiza la Siret, investiția fiind de 7,3 milioane de euro. Această declarație a fost transmisă la începutul acestei săptămâni de vicepremierul Sevil Shhaideh, minis­trul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Domnia sa a arătat la o conferință de presă organizată la Iași că “Regiunea de Nord-Est are cea mai mare alocare finan­ciară la nivelul Programului Opera­țional Regional”.  Ministrul a transmis ca noutate faptul că “CE are un buget de 7,3 milioane de euro destinat să ducă la o mai mare siguranță a populației și a nivelului de securitate transfronta­lieră, prin îmbunătățire a instruirii comune și a acțiunilor de cooperare în ma­nagementul situațiilor de urgență. Proiectul  va fi derulat în județele Su­cea­va, Maramureș, Satu Mare, Boto­șani, Tulcea din România, precum și în parteneriat cu regiunile Cernăuți și Iva­no-Frankivsk din Ucraina.

Inspectoratul General pentru Situ­ații de Urgență este lider  de proiect, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava are  principala responsabilitate de a duce la bună finalizare această inițiativă.

Colonelul Radu Tipișcă, purtător de cuvânt al ISU Suceava, a făcut o trecere în revistă a proiectului, lăsându-l însă pe primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, să descrie care au fost motivele ce l-au determinat să  convingă consilierii locali să pună la dispoziție o suprafață de teren  pe care să se poată înființa acel Centru de antrenament și pregătire de specialitate, pentru lucră­torii ISU Suceava, la Siret.

Adrian Popoiu, primar de Siret: “O bază de pregătire a pompierilor la Siret, o oportunitate pentru dezvoltarea orașului nostru”

Primarul orașului Siret, Adrian Po­poiu, a văzut în cedarea terenului către IGSU o oportunitate pentru dezvoltarea localității: “In februarie 2017 am predat un teren în suprafață de 1,6 hectare în vederea construirii unei baze de pregătire a pompierilor militari. Baza va fi realizată la standarde și pe model european și va fi prima de acest gen din România. Vreau să menționez că acest proiect este inclus în rândul proiectelor strategice pe programul Romania-Ucraina, finan­țarea sa fiind negociată direct cu Comisia Europeană.

Pentru oraș este foarte important faptul că se vor angaja aproximativ 20 de persoane care vor deservi această  bază de pregătire. De asemenea, în această bază se vor afla permanent serii de peste 30 de cursanți din toată țara care vor urma diferite cursuri de instruire specifice stingerii incendiilor.

Pentru asigurarea unei bune calități a instruirilor, baza va dispune de săli de cursuri, dar și de poligon de pregătire, precum și de o bază sportivă. Din ce știm în momentul de față, va fi amenajat în cadrul acestei baze și un heliport.

Alături de această  bază, Primăria Siret dorește să amenajeze o zonă verde destinată petrecerii timpului liber. Aceasta va fi la dispoziția tuturor siretenilor. Aici vom avea alei, un loc de joacă și câteva grătare. Acest proiect este în faza de evaluare tehnico-economică pe POR și are mari șanse de finanțare. Astfel vom completa zona de pregătire și instruire cu o secțiune publică destinată petrecerii timpului liber”, a cocluzionat primarul orașului Siret, Adrian Popoiu.centru 2

Colonel Radu Tipișcă, ISU Suceava: Pompieri profesioniști din Franța, Polonia, Germania, Ucraina și  Republica Moldova, prezenți la inaugurarea centrului de la Siret

Colonelul Radu Tipișcă, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava,  implicat în configurarea și dezvoltarea investiției de la Siret, a arătat că acolo deja func­țio­­nează o structură de antrenament și pregătire pentru pompieri, dar care, în condițiile în care vor veni bani de la CE pentru extindere și modernizare, va căpăta noi conotații. Centrul deja existent la Siret este folosit de pompieri din întreaga țară, însă va deveni, atunci când vor fi alocate fondurile promise iar investiția va fi realizată, o unitate eta­lon pentru antre­­namentul și pregă­tirea de specialitate în domeniul intervențiilor în situații de urgență. Co­­lo­­nelul Tipișcă a arătat că cei care vor participa la cursurile specifice de la Centrul de antrenament și pregătire de spe­cia­­litate Siret vor beneficia de profesioniști care vor desfășura activități de formare a per­so­nalului în diferite domenii ale situațiilor de urgență, în  special stingerea incendiilor și salvarea din diferite medii ostile vieții; vor organiza cursuri cu personalul operativ al subunităților de intervenție,  cu membri ai serviciilor voluntare pentru situațiile de urgență și voluntari ISU; vor elabora documente și lucrări de specialitate pentru pregătirea personalului. Formatorii / instructorii centrului au contribuit la elaborarea re­gu­­lamentului de specialitate urmare a studiului focului și fumului în caisson-ele de antrenament. Cursurile se vor desfășura pe module de pregătire în domeniul stingerii incendiilor și salvări din diferite medii ostile vieții, plecând de la modulul organizat pe nivel de cunoaștere a modului de conducere și gestionare a acțiunilor de intervenție de către comandanți de echipaj și șefi tură serviciu. În cadrul centrului, ca element de noutate, la nivel național, se vor obține competențe în instruirea personalului pentru lucrul în condiții reale cu focul și observarea fenomenelor complexe ce se pot produce pe timpul incendiilor. Pentru asemenea tipuri de activități personalul desfășoară un modul de pregătire de 4 zile, la care participă ofițeri și subofițeri pompieri din toată țara. În acest sens, în cadrul centrului au fost prezente cadre din 22 de inspectorate  județene, pompieri profesioniști din Franța, Polonia, Germania, Ucraina și Republica Moldova. Pregătirea privind modul de comportare pe timpul și după producerea unor incendii, desfășurată în cadrul centrului a avut un impact benefic asupra preșcolarilor, elevilor, studenților și adulților care ne-au vizitat și care s-au pregătit alături de formatori /instructori. Datorită rezultatelor de excepție obți­nute în instruirea personalului, de la înființare și până în prezent, centrul a beneficiat de promovare atât în media locală, cât și în cea națională.

In așteptarea investițiilor eupropene, centrul de pregătire al pompierilor de la Siret este deja funcțional

Reamintim că în cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a demarat un proiect aprobat de Comisia Europeană prin care la Siret se va realiza un Centru de Pregătire a Pompierilor în domeniul stingerii incendiilor. În data de 17.12.2016, Pri­­mă­ria orașului Siret, reprezentată de pri­­­marul Adrian Popoiu, în prezența Inspectorului General al IGSU – colonel Daniel Marian Dragne și a Inspectorului  șef al ISU „Bucovina”  Suceava – general de brigadă dr. Ion Burlui, a oficializat predarea – primirea terenului unde se va realiza centrul.   (Neculai ROSCA)

 

Vezi si

Exercițiu tactic inedit, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

În data de 22 septembrie, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” a avut loc …