Tuesday , April 23 2024

Capturi de tigari ale politistilor suceveni in Bazar si in cartierul Zamca

La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, poli]i[tii suceveni au efectuat mai multe ac]iuni `n urma c\rora au identificat dou\ persoane care se ocupau cu v=nzarea [i transportul de ]ig\ri de contraband\. Astfel, lucr\torii Sec]iei de Poli]ie Burdujeni au identificat-o în bazarul Suceava pe  L\cr\mioara M. din municipiul Suceava, care oferea spre vânzare 110 pachete ]ig\ri de provenien]\ str\in\ f\r\ a poseda documente legale. În cauz\ a fost luat\ m\sura sanc]ion\rii contraven]ionale conform Legii 12/1990 [i a confisc\rii celor 110 pachete ]ig\ri în valoare de 880 lei. ~n acela[i interval, agen]ii de siguran]\ public\ din cadrul Biroului ordine public\ urban au depistat pe strada Zamca din municipiul Suceava, autoturismul condus de Mihai C. din localitatea D\rm\ne[ti,  în portbagajul c\ruia a fost g\sit\ cantitatea de 97 pachete de ]ig\ri de provenien]\ Ucraina f\r\ a poseda acte de provenien]\. ~mpotriva acestuia a fost luat\ m\sura sanc]ion\rii contraven]ionale s-a dispus confiscarea cantit\]ii de 97 pachete de ]ig\ri în valoare de 970 lei. (O.S.)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …