Saturday , September 24 2022

Campania nationala „Marea Debarasare”, la cea de a treia editie din acest an

N `n aceast\ edi]ie vor participa [i 31 de localit\]i din mediul rural
Campania na]ional\ „Marea Debarasare” a ajuns la cea de a treia edi]ie din acest an.
Cu acest prilej se pot preda cu titlu gratuit obiecte electrice [i electronice care nu mai sunt utile, cum ar fi frigidere, televizoare, aparate electrice de g\tit, ma[ini de sp\lat.
Ac]iunea de colectare a de[eurilor de echipamente electrice [i electronice se va desf\[ura pe durata a dou\ zile, mai precis vineri 1 [i s=mb\t\ 2 octombrie.
Un element de noutate fa]\ de edi]iile anterioare `l constituie participarea a 31 de localit\]i din mediul rural, pe l=ng\ municipiile Suceava, R\d\u]i, F\lticeni [i C=mpulung Moldovenesc.
~n acest scop au fost organizate trei trasee de colectare. Traseul num\rul 1 va trece prin Fr\t\u]ii Vechi, Fr\t\u]ii Noi, Mu[eni]a (Baine]), B\lc\u]i, Calafinde[ti, {erb\u]i, D\rm\ne[ti (M\ri]ei), Iaslov\], Arbore, Boto[ana, Cajvana, Cacica [i P=rte[tii de Jos.
Traseul num\rul doi va cuprinde localit\]ile C=rlibaba, Cioc\ne[ti, Iacobeni, Poiana Stampei, Co[na, Dorna Candrenilor, {aru Dornei, Panaci, Dorna Arini, Crucea, Ostra [i Bro[teni iar traseul num\rul trei va trece prin Preute[ti, Dolhe[ti, R\d\[eni, Cornu Luncii, M\lini [i Slatina.
~n ora[e campania va fi organizat\ de c\tre autorit\]ile locale `n colaborare cu operatorii de salubritate iar `n mediul rural punctele de colectare vor fi stabilite [i aduse la cuno[tin]a locuitorilor cu ajutorul func]ionarilor de la prim\rii.
De[eurile colectate de pe primele dou\ trasee vor fi preluate de c\tre SC Ecorec Recycling SRL Bac\u [i de SC Gremlin Computer SRL Constan]a pentru cel de-al treilea traseu.
Conform prevederilor legale `n vigoare, cantitatea medie anual\ de de[euri electrice [i electronice care trebuie colectat\ selectiv este de 4 kilograme pe locuitor. (E.B.)

Vezi si

Exercițiu tactic inedit, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

În data de 22 septembrie, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” a avut loc …