Saturday , January 28 2023

Batr=n de 72 de ani, condamnat la un an de `nchisoare, pentru contrabanda

Mihaiu Bodnar, `n v=rst\ de 72 de ani din Straja, a fost condamnat de c\tre Judec\toria R\d\u]i la un an de `nchisoare cu suspendare, pentru comiterea infrac]iunii de contraband\ de ]ig\ri n `n acela[i dosar a mai fost condamnat [i Ioan Popescu, de 30 de ani din aceea[i localitate, la pedeapsa de un an [i [ase luni de `nchisoare, cu executare
~n cursul zilei de miercuri, magistra]ii de la Judec\toria R\d\u]i au dat pronun]area `n cazul contrabandi[tilor din Straja. Astfel, Mihaiu Bodnar care a ajuns la venerabila v=rst\ de 72 de ani, a fost condamnat la pedepsa de un an de `nchisoare. B\tr=nul nu va trebui `ns\ s\ `[i petreac\ urm\torul an `n spatele gratiilor, deoarece pedeapsa dat\ `n cazul s\u e cu suspendare. Chiar [i a[a, sectuagenarul trebuie `ns\ s\ fie atent de acum `ncolo, s\ nu mai aib\ de-a face cu legea penal\, pentru a evita `ncarcerarea. “Colegul” s\u de dosar, care se afl\ deja de ceva vreme `n arest preventiv, a fost condamnat la un an [i [ase luni de `nchisoare, urm=nd ca din aceast\ pedeaps\ s\-i fie sc\zut\ perioada pe care [i-a petrecut-o `n arestul IPJ Suceava. De asemenea, judec\torii r\d\u]eni au mai hot\r=t ca inculpa]ii s\ achite p\r]ii civile reprezentate de ANAF – Direc]ia Regional\ Vamal\ pentru Accize [i Opera]iuni Vamale Ia[i, suma de 523.072 lei, precum [I accesorile aferente crean]ei.
Amintim c\ la `nceputul lunii august, `n urma unei perchezi]ii domiciliare, `n locuin]a b\rbatului de 72 de ani poli]i[tii au descoperit 57.000 pachete de ]ig\ri Doina. ~n continuarea cercet\rilor s-a stabilit c\ cel\lalt inculpat din dosar, Ion Popescu, a transportat ilegal ]ig\rile `n noaptea de 1 spre 2 august, peste frontiera verde din Ucraina [i apoi le-a ascuns `n locuin]a b\tr=nului, cu acceptul acestuia. (Paul BONDAR)

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …