Friday , May 24 2024

Bani pentru o interventie chirurgicala necesara unui copil orfan de tata

Un copil de cinci ani, n\scut `n municipiul C=mpulung Moldovenesc [i care a fost dat `n plasament la un asistent maternal profesionist, va fi trimis la Ia[i pentru o interven]ie chirurgical\ iar o parte din cheltuieli vor fi suportate de la bugetul Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava. Copilul este orfan de tat\, iar mama a fost suspendat\ de Tribunalul Suceava de drepturile [i obliga]iile p\rinte[ti. ~n septembrie, Tribunalul Suceava a decis ca pentru copil s\ fie deschis\ procedura de adop]ie intern\.
Copilul a fost diagnosticat cu un chist osos la bra]ul st=ng, care trebuie operat de urgen]\ iar directorul executiv al Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului (DGASPC) Suceava, Florin T\rn\uuceanu, a solicitat la CJ Suceava s\ se acorde sprijin financiare pentru o interven]ie chirurgical\ de care copilul ar avea nevoie [i care ar putea s\ fie efectuiat\ la Ia[i. Acest lucru s-a hot\r=t, `n [edin]a de luni a CJ Suceava, c=nd consilierii jude]eni au aprobat `n unanimitate ca respectivul copil s\ mearg\ `nso]it de asistentul maternal Tamisa Ro[u la Clinica de Chirurgie [i Ortopedie Pediatric\ din cadrul Spitalului Clinic de Urgen]\ pentru Copii Ia[i. (D.P.)

Vezi si

Două noi locuri de joacă în cartierul George Enescu. Lucian Harșovschi: Pentru mine, promisiunea devine obligație! Continuăm!

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat darea în folosință a două noi locuri de …