Tuesday , April 23 2024

Autorul jafului de la Dornesti ramane in arest

N Gheorghe R\zmeri]\, cel care împreuna cu alte doua persoane a p\truns, în data de 23 octombrie 2010 `n casa omului de afaceri Adrian Frunz\, de unde a sustras suma de aproximativ 100.000 de euro a cerut ieri pentru a treia oar\ judec\torilor s\ fie pus `n libertate
Magistra]ii Tribunalului Suceava au respins ast\zi pentru a treia oar\ de la `ncarcerare, cererea de cercetare `n stare de libertate, formulat\ de Gheorghe R\zmeri]\, cel care împreuna cu alte doua persoane a p\truns, în data de 23 octombrie 2010 `n casa omului de afaceri Adrian Frunz\, de unde a sustras suma de aproximativ 100.000 de euro [i circa 20 grame de bijuterii din aur.
~n cadrul pledoariei sale, avocatul acestuia, Laurian Ostaficiuc, a `ncercat s\ demonstreze c\ re]inerea `n arest a clientului s\u nu are nici un temei juridic, [i aceast\ masur\ nu este altceva dec=t `nceputul execut\rii pedepsei acestuia, `n cazul `n care judec\torii vor hot\r= c\ pedeapsa nu va fi dat\ cu suspendare. Tot acesta s-a ar\tat uimit de clemen]a cu care au fost trata]i ceilal]i doi inculpa]i `n cazul jafului de la Dorne[ti, care sunt cerceta]i `n libertate f\r\ ca ace[tia s\-[i recunoasc\ implicarea la infrac]iunea s\v=r[it\, enun]=nd ironic c\ poate dac\ nici clientul s\u nu [i-ar fi recunoscut fapta, ar fi fost acum cercetat `n stare de libertate.
Inculpatul Gheorghe R\zmeri]\, `mpreun\ cu al]i doi timi[oreni, au ac]ionat “la pont” `n data de 23 octombrie a acestui an, av=nd nevoie doar de c=teva ore de filaj pentru a sustrage din casa lui Adrian Frunz\ sumele de 70.000 de euro, 17.000 de lire sterline, 3.000 de lei [i 20 de grame de bijuterii din aur. Gheorghe R\zmeri]a a indicat într-o declara]ie c\ nu poate divulga identitatea persoanei care a oferit informa]iile despre vila în care au p\truns, [i chiar a încercat la un moment dat s\ ia toat\ vina asupra sa, declar=nd c\ el a fost singurul care a intrat `n interiorul locuin]ei [i a luat banii, în timp ce Adrian Sab\u st\tea la volanul ma[inii, iar Iulian Gordan dormea pe bancheta din spate. (Cezar P|UN)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …