Friday , February 3 2023

Aproape 400 de cadre didactice vor susține mâine examenul de Definitivat

385 de profesori, învățători și educatori vor încerca să depășească statutul de debutant în învățământ. Examenul va avea loc la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”

titularizare

Numărul cadrelor didactice care vor susține mâine examenul de Definitivat este mult mai mare față de cel de anul trecut, când 272 de candidați s-au înscris pentru a susține examenul, la 33 de discipline. Anul acesta numărul candidaților înscriși este de 385, la 39 de discipline. Cei mai mulți candidați s-au înscris pentru a susține examenul pentru educatori, și anume 88 de candidați, iar 69 s-au înscris pentru a susține examenul pentru învățători. Alte 44 de persoane vor susține examenul de Definitivat la Educație Fizică, 32 la Limba și literatura română, 28 la Engleză, 18 la ­Mate­matică, 12 la Psihologie pedagogică specială, câte opt la Biologie și Religie, câte șase candidați s-au înscris la Economie și Geografie, câte cinci la Istorie și Consiliere școlară. Au fost admiși la proba scrisă candidații care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8.00, dar note nu mai mici de 7.00 la fiecare dintre probele respective.

Candidații vor avea mâine acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 și cel mai târziu la ora 8:45, în baza unui act de identitate valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8.00 pentru promovarea examenului.

Conform calendarului de desfășurare a examenului din acest an, rezultatele vor fi afișate pe 24 iulie, candidații nemulțumiți putând depune contestații. Acestea vor fi soluționate în perioada 25-27 iulie 2018. Rezultatele finale vor fi afișate pe 27 iulie, iar în perioada 30 iulie-3 august 2018 va avea loc transmiterea către Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu candidații admiși și validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului Educației. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice. (C.R.)

Vezi si

Ministrul Mediului: ”Vom porni programul «Rabla local» în luna martie”. La Suceava, anul trecut, Primăria estima aproximativ 2.500 de beneficiari

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistriţa, că programul “Rabla …