Tuesday , March 5 2024

Anveloparea celor doua parcari subterane din centrul Sucevei s-ar realiza p=na la finele anului

„E o mare realizare dac\ facem anvelopele la parcajele 1 [i 2. Sunt lucr\rile cele mai dificile de cea mai mare anvergur\ din punct de vedere financiar [i al disconfortului `n zon\”, a declarat primarul Sucevei, Ion Lungu

Primarul Sucevei, Ion Lungu, sus]ine c\ p=n\ la finele acestui an ar putea s\ fie realizate o serie de lucr\ri la parc\rile subterane care s\ permit\ ca `n cursul iernii s\ se fac\ amenaj\ri interioare. Anvelop\rile de la cele dou\ parcaje subterane ar putea s\ fie finalizate `ntr-un interval cuprins `ntre una [i trei luni, `n func]ie [i de condi]iile meteo. Cele mai mari probleme vor fi la parcajul subteran 2, construit `ntre Casa de Cultur\ [i sediul E.On [i unde lucr\rile nu sunt la fel de avansate ca `n cazul parc\rii subterane de pe esplanada Casei de Cultur\.
Primarul s-a declarat mul]umit de modul `n care se lucreaz\ la investi]iile cu fonduri europene. „S-a turnat deja jum\tate din plan[eul parcajului 1. ~n urma discu]iilor cu domnul Nu]u (patronul societ\]ii General Construct – n.red.) dumnealui estimeaz\ c\ la `nceputul lunii octombrie va fi gata anvelopa la parcajul 1 [i p=n\ la finele anului dac\ vremea va permite [i se va putea turna beton atunci se va termina [i parcajul 2. E o mare realizare dac\ facem anvelopele la parcajele 1 [i 2. Sunt lucr\rile cele mai dificile de cea mai mare anvergur\ din punct de vedere financiar [i al disconfortului `n zon\. Discut\m aici de p\m=nt, praf [i zgomot. Dup\ finalizarea plan[eelor se merge la etapa a doua cea de realizare a lucr\rilor la interior unde discut\m mai mult de finisaje, lucr\ri mai pu]in deranjante pentru cet\]eni”, a spus Lungu.
~n leg\tur\ cu reabilitarea pavajului din zona central\ primarul a men]ionat c\ se lucreaz\ bine `n zona hotelului Central. „Se lucreaz\ la jardinierele din zon\. Au fost probleme de clarificat din punct de vedere al iluminatului `n acea zon\. Este g=ndit un anumit mod de iluminat de c\tre proiectant `ntr-o parte mai puternic iar `n alta mai discret, dar sper s\ putem adapta ni[te corpuri de iluminat frumoase [i eficiente `n acela[i timp”, a declarat Lungu. (D.P.)

Vezi si

Primăria Suceava intenționează să acceseze noi fonduri elvețiene

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că, după ce a participat la Forumul organizat …