A început înscrierea candidaților pentru cele 33 de posturi didactice vacante din cadrul USV

reportersite
27 noiembrie 2020, 13:36

Înscrierea candidaților se va încheia pe data de 18 ianuarie 2021. Lista posturilor didactice vacante în semestrul I al actualului an universitar, care au fost aprobate de Consiliul de Administrație al USV, pentru a fi scoase la concurs pe perioadă nedeterminată, cuprinde două posturi de profesor universitar, 11 de asistent, câte 6 de lector și de conferențiar și opt posturi de șef de lucrări.

Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat calendarul pentru concursul de ocupare a celor 33 de posturi didactice vacante în cadrul celor 10 facultăți. Vineri, 27 noiembrie, a început etapa înscrierii candidaților, care se va încheia pe data de 18 ianuarie 2021.
secretarasite
Lista posturilor didactice vacante în semestrul I al actualului an universitar, care au fost aprobate de Consiliul de Administrație al USV, pentru a fi scoase la concurs pe perioadă nedeterminată, cuprinde două posturi de profesor universitar, 11 de asistent, câte 6 de lector și de conferențiar și opt posturi de șef de lucrări.

Facultatea de Drept și Științe Administrative are nevoie de un profesor universitar pentru drept penal și doi lectori în cadrul Departamentului de Drept și Științe Administrative.

Facultatea de Educație Fizică și Sport a scos la concurs un post de asistent, în cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport, două posturi de conferențiar și unul pentru șef de lucrări, în cadrul Departamentului de Sănătate și Dezvoltare umană.
secretarasite
Trei posturi de șef de lucrări sunt vacante în cadrul Facultății de Inginerie Alimentară, un singur post, de asistent universitar, a fost scos la concurs la Facultatea de Istorie și Geografie – Departamentul de Științe Umane, iar la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică este nevoie de un conferențiar la Departamentul de Contabilitate, Audit și Finanțe.

Facultatea de Silvicultură are vacante un post de profesor universitar și unul de asistent, Facultatea de Științe ale Educației a scos la concurs câte două posturi de lector și de asistent universitar, iar la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării s-au vacantat două posturi de lector, alte două de asistent și un post de conferențiar.

În cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management au fost aprobate pentru a fi scoase la concurs trei posturi de șef de lucrări, unul de asistent și unul de conferențiar.

La Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor au fost propuse de către Consiliul de Administrație un post de șef de lucrări, unul de conferențiar și patru posturi de asistent, fiind aprobată scoaterea la concurs a trei dintre ele.

Până pe data de 25 ianuarie 2021 vor fi verificate dosarele candidaților înscriși la concurs și apoi publicată pe pagina web a universității lista cu datele acestora. Susținerea efectivă a probelor de concurs – prelegeri și examene, este programată în perioada 3-8 februarie 2021, iar rezultatele vor fi comunicate între 4 și 9 februarie. (Oana NUȚU)