Wednesday , March 29 2023

41% din elevii suceveni invata in scoli autorizate

N [eful Inspectoratului {colar al Jude]ului Suceava, Petru Carcalete, spune c\ `n anul [colar 2010 – 2011 nu vor putea `nv\]a `n unit\]i de `nv\]\m=nt autorizate circa 29% dintre elevii suceveni n la nivelul jude]ului exist\ aproximativ 126.000 de elevi [i pre[colari
Numai 41% dintre elevii suceveni vor putea `ncepe anul [colar 2010 – 2011 `n unit\]i de `nv\]\m=nt care s\ primeasc\ autoriza]ie. Potrivit inspectorului [colar general Petru Carcalete, la nivelul jude]ului Suceava exist\ 866 de unit\]i de `nv\]\m=nt din care doar 288 au personalitate juridic\. Pornindu-se de la situa]ia grea privind `ndeplinirea condi]iilor de autorizare de func]ionare a [colilor, la nivelul Inspectoratului {colar al Jude]ului (I{J) Suceava s-a `ntocmit o situa]ie cu privire la elevii care vor putea s\ `nve]e `n [coli autorizate. ~n urma calculelor, cei de la I{J au apreciat c\ mai bine de jum\tate dintre cei peste 126.000 de elevi [i pre[colari din jude] vor putea s\ `nceap\ anul [colar `n unit\]i de `nv\]\m=nt autorizate. Petru Carcalete a precizat `ns\ c\ 30% dintre elevii [i pre[colarii suceveni vor `ncepe anul [colar `n unit\]i de `nv\]\m=nt aflate `n curs de autorizare, urm=nd ca diferen]a de 29% s\ `nve]e `n [coli care `n condi]iile date nu pot fi autorizate. (D.P.)

Vezi si

Ioan Balan cere programe pentru promovarea  atracțiilor culturale românești  

Într-o interpelare adresată ministrului Culturii, deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a cerut ca în …