Tuesday , March 5 2024

41% din elevii suceveni invata in scoli autorizate

N [eful Inspectoratului {colar al Jude]ului Suceava, Petru Carcalete, spune c\ `n anul [colar 2010 – 2011 nu vor putea `nv\]a `n unit\]i de `nv\]\m=nt autorizate circa 29% dintre elevii suceveni n la nivelul jude]ului exist\ aproximativ 126.000 de elevi [i pre[colari
Numai 41% dintre elevii suceveni vor putea `ncepe anul [colar 2010 – 2011 `n unit\]i de `nv\]\m=nt care s\ primeasc\ autoriza]ie. Potrivit inspectorului [colar general Petru Carcalete, la nivelul jude]ului Suceava exist\ 866 de unit\]i de `nv\]\m=nt din care doar 288 au personalitate juridic\. Pornindu-se de la situa]ia grea privind `ndeplinirea condi]iilor de autorizare de func]ionare a [colilor, la nivelul Inspectoratului {colar al Jude]ului (I{J) Suceava s-a `ntocmit o situa]ie cu privire la elevii care vor putea s\ `nve]e `n [coli autorizate. ~n urma calculelor, cei de la I{J au apreciat c\ mai bine de jum\tate dintre cei peste 126.000 de elevi [i pre[colari din jude] vor putea s\ `nceap\ anul [colar `n unit\]i de `nv\]\m=nt autorizate. Petru Carcalete a precizat `ns\ c\ 30% dintre elevii [i pre[colarii suceveni vor `ncepe anul [colar `n unit\]i de `nv\]\m=nt aflate `n curs de autorizare, urm=nd ca diferen]a de 29% s\ `nve]e `n [coli care `n condi]iile date nu pot fi autorizate. (D.P.)

Vezi si

Trei asocieri de firme de construcții și proiectare din Suceava vor să modernizeze strada Dobrilă Eugen

Prima dată când Primăria Suceava ține o licitația pentru proiectare și execuție a lucrărilor de …