Thursday , November 30 2023

4 milioane de euro, valoarea evaziunii fiscale constatate de Garda Financiara Suceava in primele opt luni ale anului

N potrivit datelor puse la dispozi]ie de comisarul [ef al G\rzii Financiare, Ionu] Vartic, p=n\ la sf=r[itul lunii august, comisarii financiari au calculat la cele peste 5.300 de firme verificate impozite [i taxe nedeclarate de mai bine de 16,5 milioane de lei n ace[tia au aplicat amenzi de peste 7,8 milioane de lei [i au dat pe m=na procurorilor administratori ai 131 de firme
Conform datelor puse la dispozi]ie de comisarul [ef al G\rzii Financiare Suceava, Ionu] Vartic, `n primele opt luni ale acestui an institu]ia pe care o conduce a efectuat verific\ri la un num\r total de 5.395 de agen]i economici, aplic=nd `n urma controalelor amenzi `n valoare total\ de 7,8 milioane de lei. ~n acela[i interval s-au efectuat confisc\ri de peste 560.000 lei. O cifr\ [i mai relevant\ este cea viz=nd impozitele [i taxele nedeclarate de agen]ii economici la organele fiscale, care, `nsumate, dep\[esc 16,5 milioane de lei – circa patru milioane de euro, acolo unde sumele au fost mai mari, `ntocmindu-se sesiz\ri penale. Astfel, administratori ai 131 de firme din jude] s-au ales cu sesiz\ri penale pentru evaziune fiscal\, valoarea total\ a prejudiciilor aduse bugetului de stat de acestea ridic=ndu-se la peste 3,6 milioane de lei.
Cele mai importante elud\ri de la plata impozitelor [i taxelor au fost sesizate de comisarii G\rzii Financiare Suceava `n domeniul mor\rit [i panifica]ie – peste 4 milioane de lei, [i `n activitatea de exploatare, gestionare, prelucrare [i comercializare de mas\ lemnoas\ – 2,4 milioane de lei. (N. R.)

Vezi si

Bărbat de 39 de ani, găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Huși – Preutești

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02.30, un bărbat din satul Huși, …