Sunday , January 29 2023

2.598 de locuri de veci pentru suceveni, indiferent de confesiune, în noul cimitir de pe Dealul Mănăstirii

Potrivit unui proiect de hotărâre de Consiliu Local, aceste locuri de veci vor fi împărțite echitabil între mai multe culte religioase, în funcție de ponderea lor ca număr de confesionali
Joi, 15 decembrie a.c., va fi supus hotărârii Consiliului Local municipal Suceava un proiect privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui număr de 2.598 locuri de veci în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii din cartierul Burdujeni. Locurile de veci urmează să fie atribuite precum urmează: 1.294 către Parohia Sfântul Andrei; 368 către Parohia Sfinții Impărați Constantin și Elena din cartierul Cuza Vodă I; 74 de locuri de veci pentru Parohia Sfântul Vasile cel Mare din același cartier; 298 de locuri în același cimitir pentru Parohia Acoperământul Maicii Domnului, din Cuza Vodă II; 254 de locuri de veci pentru Parohia Izvorul Tămăduirii din Burdujeni Sat; 24 de locuri de veci pentru Parohia Romano-Catolică “Sfântul Ioan Nepomuk” Suceava; 66 de locuri pentru Biserica Adventistă de ziua a șaptea “Conferința Moldova”; 21 de locuri către Biserica Baptistă Betania; 153 de locuri de veci pentru Biserica lui Dumnezeu Apostolică Emanuel și 46 de locuri în cimitirul din zona Dealul Mănăstirii – cartierul Burdujeni pentru Biserica Creștină după Evanghelie Betel.
Dacă proiectul va fi aprobat, se arată că administrarea și amenajarea cimitirelor se va face de către fiecare cult în parte, prin reprezentanții unităților de cult, în funcție de forma de organizare a fiecărei unități de cult în parte. In expunerea de motive, primarul Ion Lungu a explicat că în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administrației publice locale republicată, “consiliile locale și consiliile județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitatea de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice”. Ca atare, se consideră legal și oportun atribuirea în folosință gratuită către unitățile de cult enume­rate mai sus a celor 2.598 de locuri în cimitirul Dealul Mănăstirii – cartierul Burdujeni, în vederea amenajării de locuri de veci. (N.R.)

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …