Monday , July 22 2024

16,6 miliarde de lei vechi, prejudicii la bugetul statului constatate de Garda Financiara Suceava in cursul lunii octombrie

N `n acela[i interval au fost aplicate amenzi agen]ilor economici `n cuantum total de 12,6 miliarde de lei vechi

Garda Financiar\ Suceava a finalizat `n cursul lunii trecute acte de control `n urma c\rora s-au calculat prejudicii aduse bugetului de stat de peste 16 miliarde de lei vechi. Unul dintre aceste acte vizeaz\ faptul c\ `n perioada ianuarie 2008  – decembrie 2008 o societate comercial\ din Câmpulung-Moldovenesc a efectuat livr\ri de materiale de construc]ii (o]el beton, ciment, c\r\mid\, polistiren, vopseluri, [.a.) c\tre o firm\ din Bistri]a N\s\ud în valoare total\ de 773.701 lei, emi]ând 61 de facturi fiscale. Firma din Câmpulung nu a înregistrat în contabilitate tranzac]iile efectuate, nu a condus eviden]\ contabil\ [i nu a depus la organul fiscal declara]ii de impozite [i taxe, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de 227.559 lei, constând din impozit pe profit – 104.027 lei [i TVA – 123.532 lei. Pentru a se sustrage de la verific\ri administratorul care a creat prejudiciul a concesionat în luna iunie 2009 p\r]ile sociale c\tre o persoan\ din jude]ul Cluj;
O alt\ societate comercial\ cu domiciliul fiscal în D\rm\ne[ti ce are ca obiect de activitate comer]ul cu utilaje agricole, a comercializat 28 utilaje în valoare de 504.519 lei f\r\ a eviden]ia în contabilitate aceste tranzac]ii [i în consecin]\ f\r\ a pl\ti impozitele [i taxele aferente, prejudiciul calculat în acest caz fiind de 116.183 lei (106.892 lei – TVA [i 9.291 lei – impozit pe profit). Pe tot parcursul lunii octombrie, au fost verifica]i de comisarii G\rzii Financiare un num\r de 583 de agen]i economici, au fost aplicate amenzi `n sum\ total\ de 12,6 miliarde de lei vechi, valoarea impozitelor [i taxelor evaluate ca fiind sustrase de la plata bugetului de stat fiind de 16,6 miliarde de lei vechi. ~n baza actelor de control `ntocmite au fost redactate un num\r de 19 sesiz\ri penale, conform situa]iei puse la dispozi]ie de comisarul [ef al G\rzii Financiare Suceava, Ionu] Vartic. (N. RO{CA)

Vezi si

Incendiu puternic izbucnit într-o gospodărie din Bogdănești

Luni dimineață, un incendiu a izbucnit  la o gospodărie în comuna Bogdănești. Evenimentul a fost …

No comments

  1. Garda constata de multe ori si prejudicii dovedite ulterior in instanta ca inexistente . Fondul de premiere se constituie si se incaseaza la momentul intocmirii actului de control ( aceasta metoda permitea dealtfel si proliferarea abuzurilor ) . Pentu cate sute de milioane s-au facut returnari de venituri necuvenite atunci cand s-a constatat ca actul de contro este nul ? ! .Grea intrebare .