Wednesday , February 8 2023

160 de elevi talentați participă la Concursul Național de Interpretare Instrumentală “Lira de aur”

Evenimentul muzical ajuns la ediția a XXXVIII-a se desfășoară în perioada 2-4 iunie. Participă elevi din țară și din R. Moldova. Consiliul Județean va acorda marele premiu, în valoare de 1.000 de euro

LIRA2

Peste 160 de concurenți din Ro­mânia și Republica Moldova vor participa la cea de-a XXXVIII-a ediție a Concursului de Interpretare Instrumentală “Lira de aur”, ce se va desfășura în aceste zile la Suceava. Di­rectorul Colegiului de Artă “Ci­prian Porumbescu”, profesor Ale­xandra Bejinaru, a declarat, ieri, la festivitatea de deschidere, că acest eveniment cultural este marcant pen­tru comunitatea suceveană și pen­tru cei 160 de concurenți care au înțeles că muzica este cea mai bună partitură a vieții. Ea a precizat că, pe parcursul celor 37 de ediții, toți ti­ne­rii concurenți, aspiranți la marele tro­feu “Lira de Aur”, s-au prezentat cu “emoție” în fața unor jurii compe­tente și exigente, care au reunit cele mai mari nume ale muzicologiei și pedagogiei muzicale româ­nești, interpreți de mare valoare, profesori la academiile de muzică din România și din străinătate. Ob­ținerea marelui trofeu a constituit, pentru cei mai mulți, debutul unei cariere strălucite, despre care aceștia amintesc cu mare bucurie în interviu­rile și scrierile lor. După cum reiese din declarațiile organizatorilor, mulți dintre câștigătorii “Lirei de Aur” sunt, astăzi, personalități prestigioa­se ale artei muzicale europene și mon­diale sau, în cazul celor mai tineri, studenți în renumite școli interpretative internaționale.

Evenimentul este organizat de Co­legiul Național “Ciprian Porumbescu” Suceava, Inspectoratul Scolar Județean și Ministerul Edu­cației Naționale și Cercetării Stiin­ți­fice, în parteneriat cu  Primăria Mu­­nicipiului Suceava, Asociația Pă­rinților și Absolvenților Colegiului și Consiliul Județean Suceava. Concursul se adresează elevilor din țară și străinătate din învățământul preuniversitar de stat sau particular, după cum urmează: clasele III-XII – vioară, pian; clasele V-XII – corzi grave; clasele VII-XII – suflători – percuție și se va desfășura pe secțiunile și comisiile de evaluare: pian; vioară – corzi grave; instrumente de suflat și percuție (instrumentele orchestrei simfonice).

Concurenții vor prezenta din me­morie și fără repetiții un repertoriu alcătuit din două lucrări diferite ca stil, gen, formă și caracter, dintre care una va fi obligatoriu preclasică. Ca regulă generală, în cazul lucră­rilor structurate în trei părți, se va interpreta partea I sau părțile a II-a și a III-a, iar în cazul celor structurate în patru sau cinci părți, se vor interpreta două părți. Durata totală a evo­luției unui concurent nu va depăși 25 de minute pentru clasele IX-XII și 20 de minute pentru clasele III-VIII. Intrarea în concurs este condiționată de predarea partiturilor în copii xerox (partitura solo și partitura de aco­mpaniament) la secretarul co­misiei. Juriul va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate din învă­țământul universitar și preuniversitar, din personalități ale vieții mu­zicale din țară și străinătate.

Concurenții care obțin 100 de puncte vor interpreta o lucrare la ale­gere într-un spectacol final cu pu­blic, în urma căruia comisiile de evaluare reunite vor acorda principalele premii: Trofeul “Lira de Aur”, Premiul “Ciprian Porumbescu”, Premiul Asociației Culturale “Lira de Aur”, precum și premii speciale pentru ceilalți finaliști. Finalistul care va câștiga Trofeul “Lira de Aur” va primi un premiu în valoare de 1000 de euro. Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina” va asigura și în acest an acest premiu de 1.000 de euro. Se vor acorda premii I, II, III și Mențiune pentru fiecare instrument și clasă. (Cristina RUSTI)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …