Wednesday , November 30 2022

12 din 105 asociatii de proprietari din Suceava si-au schimbat conducerile

Primarul Ion Lungu a f\cut un apel la sprijinul din partea acestora `n vederea unor ac]iuni ce urmeaz\ a fi f\cute `n urm\toarele s\p\m=ni, p=n\ la Pa[te, `n cadrul campaniei de `nfrumuse]are a ora[ului
~n urma alegerilor care au avut loc `n primele dou\ luni ale acestui an, doar 12 dintre asocia]iile de proprietari din municipiul Suceava [i-au modificat structura de conducere. Anun]ul a fost f\cut, ieri, `n [edin]a cu asocia]iile de proprietari, de primarul Ion Lungu care a ]inut s\ le ureze tuturor o prim\var\ fericit\ [i s\ le cear\, `n acela[i timp, ajutorul pentru campania de `nfrumuse]are a ora[ului. pe de alt\ parte, viceprimarul Lucian Har[ovschi a precizat c\ din cele 105 asocia]ii de proprietari c=te sunt `n municipiul Suceava, la opt dintre au fost aprobate major\ri ale remunera]iilor pentru membrii consiliilor de conducere, iar `n alte trei cazuri, salariile personalului au fost mic[orate. Viceprimarul a ]inut s\ precizeze c\ de acum `ntr-un an de zile, locuitorii municipiului re[edin]\ de jude] vor trebui s\ g\seasc\ solu]ii de rezolvare a problemelor lor locative de la noile conduceri ale asocia]iilor [i apoi s\ vin\ la Prim\rie. Lucian Har[ovschi s-a ar\tat dezam\git cu privire la participarea slab\ a sucevenilor la [edin]ele organizate afirm=nd c\ doar aproape 15% din reprezentan]ii celor peste 34.500 de locuin]e existente `n municipiul re[edin]\ de jude] au luat parte la adun\rile asocia]iilor. „Este ceva mai bine, dar mai avem mult de munc\ p=n\ c=nd vom ajunge la un procent de 40 – 45%”, a spus viceprimarul Sucevei. (D.P.)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …