Tuesday , July 23 2024

11 noiembrie, ultima data de depunere a cererilor pentru ajutoarele de incalzire

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a f\cut apel c\tre to]i cet\]enii municipiului re[edin]\ de jude] pentru a se prezinta c=t mai cur=nd cu cererile pentru ajutorul de `nc\lzire. De[i ultima dat\ de depunere a acestor cereri este 11 noiembrie, primarul le recomand\ oamenilor s\ se gr\beasc\ pentru „a nu se aglomera pe ultima sut\ de metri”. Cei pe sistem centralizat trebuie s\ se prezinte la asocia]iile de proprietari cu cererile pentru ajutoarele de `ncalzire, cei pe gaz metan sunt a[tepta]i la Prim\ria Suceava, iar cei cu `nc\lzirea pe lemne vor trebui s\ mearg\ la Prim\ria din Burdujeni. Primarul Ion Lungu a semnalat, `n conferin]a de pres\ de ieri, c\ p=n\ `n prezent au fost primite 1073 de cereri la asocia]iile de proprietari, de la cei cu sistem centralizat, [i 607 de cereri au fost depuse la Prim\ria Suceava, pentru cei cu gaz metan. Edilul [ef le-a atras aten]ia asocia]iilor de proprietari s\ trateze cu promtitudine [i seriozitate problema acestor cereri pentru ajutoarele de `nc\lzire, pentru c\ vor fi f\cute, prin sondaj, anchete sociale. „Am f\cut apel [i la asocia]iile de proprietari s\ nu trimit\ la <plesneal\> aceste cereri, pentru c\ sunt multe dintre ele care nu corespund cerin]elor”, a opinat Ion Lungu. (Iuliana ILCU)

Vezi si

Șoldan: Proiectul de decolmatare a lacului de suprafață Solca și securizarea barajului, o investiție tărăgănată de 20 de ani, a intrat în linie dreaptă

  Gheorghe Șoldan, președintele ales al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, luni seara, că proiectul …