Wednesday , April 17 2024

1,1 miliarde de lei, incasarile in 2010 din judetul Suceava la bugetul consolidat al statului

N administra]iile financiare municipale [i or\[ene[ti au realizat 61% din `ncas\rile la bugetul consolidat al statului n un sfert din `ncas\rile la buget au venit de la administra]ia financiar\ a contribuabililor mijlocii

Din totalul de 1.121,03 de milioane de lei `ncas\ri la bugetul consolidat, 685,82 de milioane de lei (61,1%) sunt realiza]i de administra]iile financiare municipale [i or\[ene[ti, 158,1 de milioane de lei (14,2%) de administra]iile financiare comunale [i suma de 277,11 de milioane de lei (24,7%) de administra]ia financiar\ a contribuabililor mijlocii.
~n anul 2010 au fost depuse 336.939 de declara]ii fiscale, cu o valoare a debitelor declarat\ de 1.194,08 de milioane de lei, din care s-au `ncasat prin conformare voluntar\ 963,48 de milioane de lei (80,7%). Pentru perioada analizat\, urmare a aplic\rii modalit\]ilor de executare silit\, s-a `ncasat la bugetul general consolidat al statului suma total\ de 159,37 milioane de lei, realiz=ndu-se astfel o rat\ a veniturilor bugetare colectate prin aplicarea procedurii de executare silit\ de 14,22%. S-au instituit 219 de sechestre asupra bunurilor mobile pentru suma de 23,66 de milioane lei, din care s-au `ncasat 8,82 milioane de lei (37,2%) [i 142 de sechestre asupra bunurilor imobile `n valoare de 44,27 de milioane de lei din care au fost valorificate 81, `n valoare de 1,49 de milioane lei (3,4%). Activitatea de inspec]ie fiscal\ s-a concretizat `ntr-un num\r de 2.443 ac]iuni de control la persoane juridice, din care: 835 de inspec]ii fiscale generale, 804 de inspec]ii fiscale par]iale, 299 de controale inopinate, 146 de controale `ncruci[ate, 359 de cercet\ri la fa]a locului [i 1211 de ac]iuni de controal la persoane fizice. Privind dinamica activit\]ii vamale `n anul  2010, comparativ cu cea a anului 2009, se constat\ o cre[tere cu 29,05% a num\rului de opera]iuni vamale de import, iar `n ceea ce prive[te exporturile, num\rul opera]iunilor vamale a crescut cu 4,44%. (D.P.)

Vezi si

Noi transporturi ilegale de lemn depistate de polițiștii suceveni  

Luni dimineață, la orele 04.45, patrula auto din cadrul Secției de Poliție Burdujeni, a oprit …