Monday , December 5 2022

100 de milioane de lei pentru apa si canalizare `n mai multe localitati sucevene

Jude]ul Suceava va beneficia de o finan]are de o sut\ de milioane de lei prin Programul Na]ional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) pentru proiecte de dezvoltare a re]elelor de ap\ [i canalizare. Este vorba de cea de-a treia component\ a PNDI, prima fiind cu privire la reabilitarea de drumuri jude]ene [i locale iar cea de-a doua se refer\ la cre[e [i la gr\dini]e de copii.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a explicat c\ o sum\ de 78 de milioane de lei a fost alocat\ pentru construc]ia de re]ele de canalizare `n 11 localit\]i ale jude]ului, printre care Marginea, H`rtop, Calafinde[ti, P\tr\u]i, Ipote[ti, C=mpulung Moldovenesc, Dolhasca [i Frasin. Diferen]a de 22 de milioane de lei ar urma s\ fie folosit\ pentru construc]ia de re]ele de ap\ `n localit\]ile C=mpulung Moldovenesc, Dr\goie[ti, Poieni Solca [i Ipote[ti.
Potrivit pre[edintelui CJ Suceava, licita]iile ar putea avea loc `n luna iulie [i vor fi ]inute tot la Bucure[ti. (D.P.)

Vezi si

Podul de la Praxia va fi reabilitat anul viitor

Anul viitor vor demara lucrările de reabilitare a podului de la Praxia, situat pe un …