Wednesday , April 17 2024

STRATFOR: Republica Moldova ar putea deveni urmatoarea tinta a Rusiei

R.Moldova ar putea deveni urm\toarea ]int\ a Rusiei, sus]ine agen]ia de analiz\ STRATFOR, subliniind c\ diviziunile din cadrul coali]iei de guvern\mânt din aceast\ ]ar\ ar putea fi folosite de Rusia în scopul cre[terii influen]ei sale asupra Chi[in\ului.

Conform STRATFOR, Moldova ar fi urmatoarea "tinta" a Rusiei

Potrivit unor surse de la Moscova ale STRATFOR, Republica Moldova ar putea fi urm\toarea republic\ fost\ sovietic\ unde Rusia va viza elementele proeuropene de pe scena politic\. Aceast\ situa]ie este o urmare a declara]iei comune din mai a pre[edintelui rus, Dmitri Medvedev, [i omologului s\u ucrainean, Viktor Ianukovici, potrivit c\reia cele dou\ ]\ri î[i iau angajamentul s\ colaboreze pe tema conflictului transnistrean.
Sunt dou\ modalit\]i în care Rusia – cu ajutorul Ucrainei – s-ar putea implica în aceast\ problem\ pe termen scurt, consider\ STRATFOR. Una este s\ încerce s\ aduc\ Transnistria sub control împreun\ cu restul Republicii Moldova, cealalt\ este s\ î[i men]in\ hegemonia doar asupra Tranistriei [i s\ aranjeze o divizare a ]\rii, f\r\ a controla efectiv R.Moldova.
Circumstan]ele din R.Moldova ar putea face ]ara vulnerabil\ la inten]iile Rusiei, comenteaz\ agen]ia american\. Guvernul este slab [i divizat între membrii Alian]ei pentru Integrare European\, confruntându-se permanent cu provoc\rile partidului prorus comunist, care în prezent se afl\ în opozi]ie.
Pre[edintele interimar proeuropean Mihai Ghimpu a luat unele m\suri extrem de controversate, cum ar fi emiterea unui decret pentru înfiin]area unei Zile a ocupa]iei sovietice la 28 iunie, care nu numai c\ a înfuriat Transnistria [i a determinat Rusia s\ se r\zbune blocând exporturile de vin moldovenesc, dar a [i polarizat elementele pragmatice proeuropene din R.Moldova.
Aceast\ situa]ie a condus la sc\derea popularit\]ii alian]ei [i la o revenire în sondaje a comuni[tilor, creând condi]iile pentru un referendum programat în septembrie, care ar putea conduce la noi alegeri generale, în noiembrie, în urma c\rora comuni[tii ar putea recâ[tiga puterea.
Rusia nu este îns\ singura putere extern\ care vrea s\ influen]eze R.Moldova, un alt pretendent tradi]ional fiind România, care are leg\turi culturale [i etice cu vecina sa din est. Observând cursul evenimentelor recente din Ucraina, România a urm\rit agresiv R.Moldova, gândind c\ aceasta ar putea fi urm\torul stat fost sovietic ce va c\dea sub influen]a Moscovei, comenteaz\ STRATFOR.
Problema Transnistriei a fost un subiect asupra c\ruia Berlinul a sugerat o cooperare cu Moscova. În timp ce Rusia [i Germania î[i sporesc cooperarea în sectoarele economic [i energetic, Transnistria ar putea încetini aceast\ apropiere, cancelarul Angela Merkel cerând retragerea trupelor ruse din acest teritoriu.
Extinderea influen]ei Rusiei asupra Ucrainei este una, dar [i asupra R.Moldova ar putea fi prea mult, chiar [i pentru binevoitoarea Germanie, comenteaz\ STRATFOR. Deschiderea Rusiei fa]\ de R.Moldova ar putea stârni valuri în Europa, în func]ie de cât de departe decide Moscova s\ î[i m\reasc\ influen]a asupra Chi[in\ului.

Vezi si

Telegram va ajunge într-un an la 1miliard de utilizatori pe lună

Aplicaţia de mesagerie Telegram va ajunge într-un an la un miliard de utilizatori activi pe …