Friday , May 24 2024

“Atlantida” de sub Indonezia

Guvernul indonezian transform\ într-o atrac]ie turistic\ descoperirea unui sit arheologic submarin. ‘Exist\ temple scufundate sub insulele Java [i Bali’, posta jurnalistul indonezian Andrie Djarot pe Twitter în urm\ cu câteva zile. Inclusiv o fotografie care ar\ta doi scafandri explorând vestigiile unui zid scufundat, noteaz\ ziarul La Verdad.
Publica]ia Jakarta Globe a preluat informa]ia anun]ând c\ guvernul indonezian va face o investiga]ie pentru a evalua valoare istoric\ a acestui sit arheologic. ‘Prima dat\ când am auzit vorbindu-se de aceste temple submarine a fost acum dou\ luni’, spune Surya Helmi, directoarea de arheologie subacvatic\ din cadrul Ministerului Culturii [i Turismului. ‘Dac\ pozele sunt reale este vorba de o descoperire fenomenal\’, a ad\ugat ea.
Fotografiile sunt reale, îns\ descoperirea nu va duce la rescrierea c\r]ilor de istorie, de[i multe medii locale au vorbit în ultimele zile chiar de o ‘Atlantid\’ indonezian\. ‘Am izbuncit în râs când am aflat. Cine poate crede c\, ceva atât de bine conservat, este un vestigiu antic? Este un alt exemplu despre cum se poate crea o legend\ urban\ gra]ie Internetului’, a declarat Paul Turley, un britanic de 43 de ani, care conduce un Centru de diving în golful Pemuteran, la nord de Bali.
Este unul dintre cei care, în 2005, a pus bazele explor\rii cunoscutului punct de atrac]ie Gr\dina Templului Submarin. Turley locuie[te în Indonezia de 14 ani, iar înainte de a se instala aici a lucrat pe cont propriu pentru Chris Brown, un australian pasionat [i el de scufund\ri. Ideea Gr\dinii Templului Submarin a fost a lui.
‘Timp de ani, am vorbit de acest proiect, dar nu aveam bani s\-l transpunem în realitate’, m\rturise[te Turley. Pân\ când a avut ideea s\-l lege de un proiect de conservare a recifurilor de corali [i a ob]inut sprijinul Agen]iei Australiene pentru Dezvoltare Interna]ional\ (AusAID). Acum fiecare scufund\tor care înoat\ printre falsele ruine ale golfului Pemuteran trebuie s\ fac\ o dona]ie Gr\dinilor din Recif, un program de protec]ie a forma]iunilor de corali.
La 29 de metri adâncime se poate face diving printre statuile lui Buda [i Ganesha [i p\trunde pe o poart\ a fort\re]ei din adâncurile insulei Bali; mai sus, la 15 metri adâncime, se afl\ o zon\ asem\n\toare, pentru cei mai pu]ini experimenta]i. Figurile [i ‘vestigiile’ sunt oper\ a me[terilor artizanali, care le produc pentru pia]a local\ [i pentru turi[ti.
‘A fost destul de greu s\ le ob]inem. Dar [i mai greu s\ le ducem pe fundul m\rii’, spune Turley, încântat de publicitatea gratuit\ ob]inut\ de proiectul s\u [i surprins de faptul c\ guvernul indonezian a crezut ini]ial în autenticitatea acestor temple, având în vedere c\ pe web se ofer\ de mul]i ani explica]ii despre aceast\ atrac]ie submarin\, cu fotografii incluse.

Vezi si

Un nou sondaj Eurobarometru reflectă opinia și așteptările cetățenilor UE înainte de alegerile europene

Cel mai recent Eurobarometru standard publicat joi pe site-ul Comisiei Europene arată că europenii doresc …