Saturday , April 13 2024

Pâinea se va scumpi cu 15%, dupa ce pretul fainii a urcat cu 40% în doar o saptamâna

.

Produc\torii de grâu au dublat pre]urile în acest an, situa]ie care a creat un blocaj pe pia]a [i a scumpit f\ina cu 40% în ultima s\pt\mân\, astfel ca pâinea va costa cu aproximativ 15% mai mult pâna la finele lui august, a declarat Aurel Popescu, pre[edinte Rompan.
“Pre]ul f\inii a crescut în ultima s\pt\mâna cu circa 40%, de la 750 de lei pe tona la 1.050 de lei. Pentru un kilogram de pâine sunt necesare 750 de grame de f\ina [i, pe m\sura ce f\ina scumpa va ajunge în brut\rii, pre]ul pâinii va cre[te. P\rerea mea este ca majorarea va avea loc în valuri iar, pâna la sfâr[itul lunii august, pâinea se va scumpi cu circa 15%”, spune Popescu.
El explica aceste cre[teri prin blocajul care s-a produs în ultima luna pe pia]a de panifica]ie.
Potrivit pre[edintelui Rompan, România a exportat anul trecut doua milioane de tone de grâu, în condi]iile unei produc]ii de circa 5,2 milioane de tone. Exporturile au fost f\cute din rezervele din anul 2008, când recolta a fost de aproximativ [apte milioane de tone. Exportul a avut ca efect însa un deficit pe pia]a intern\, astfel ca în lunile mai-iunie au fost necesare importuri, din Ungaria.
Deoarece importurile [i costurile de transport dep\[eau semnificativ pre]ul de atunci la grâul din pia]a intern\, firmele de panifica]ie nu [i-au f\cut stocuri [i au a[teptat produc]ia din acest an.
“Astfel, s-au creat ni[te goluri, întrucât în iulie nu s-a aprovizionat nimeni, pentru ca nu s-a recoltat nimic, din cauza ploilor. Acum, în luna august, când s-a recoltat, toata lumea a s\rit pe produc\torii de grâu, care din acest motiv [i pe fondul cre[terii cota]iilor pe pie]ele interna]ionale au dublat pre]ul. De la 400-450 de lei pe tona de grâu anul trecut au ajuns acum sa ceara [i peste 800 de lei pe ton\, ajungând chiar la 1.000 de lei”, a explicat Popescu.
El a ad\ugat ca produc\torii refuza sa vânda mai ieftin, situa]ie care a creat un blocaj pe pia]\.
“În aceste condi]ii, morarii au cump\rat strictul necesar de grâu, cât sa faca pâine, f\ra sa mai vânda [i f\in\. Din acest motiv, pre]ul f\inii a urcat cu 40% în ultima s\pt\mân\”, a ar\tat pre[edintele Rompan.
Aurel Popescu a afirmat [i ca produc]ia interna de grâu din acest an, estimata la circa 5,7 milioane de tone, este slaba din punct de vedere calitativ.
“Va fi o mare problema pentru c\, pe fondul bloc\rii exporturilor de c\tre Rusia, va exista cerere din partea pie]elor din zona [i România va exporta [i în acest an peste doua milioane de tone. Necesarul intern de consum este de 3,5 milioane de tone, dar 1,5 milioane sunt la popula]ie. }inând cont de necesarul de 600.000 de tone pentru s\mân]a [i alte 400.000 de tone pentru furaje, România va fi nevoita sa importe peste un milion de tone de grâu pentru consum. Deci vom exporta [i vom importa grâu în acest an”, a ad\ugat Popescu.
Rusia a interzis exporturile de grâu pâna la sfâr[itul acestui an, dupa ce recoltele au fost afectate de o seceta severa [i de incendii, stoparea comer]ului extern având ca scop men]inerea pre]urilor la alimente.
În ultima perioad\, pre]ul grâului a continuat sa creasca la bursele din Europa [i Statele Unite, ca urmare a sc\derii recoltei în zona M\rii Negre [i a estim\rilor sub a[tept\ri ale autorit\]ilor americane privind produc]ia la nivel mondial.
Astfel, grâul pentru panifica]ie cu livrare în noiembrie era cotat vineri la bursa Euronext în cre[tere cu 1,53%, la 216,25 euro pe ton\. În aceea[i zi, la bursa din Chicago, cota]ia grâului cu livrare în septembrie a urcat cu 1,44%, dupa un avans de 2% înregistrat joi. t

Vezi si

Românii pot investi din 15 aprilie în titlurile de stat Tezaur

Românii pot investi, începând de luni, 15 aprilie, în titlurile de stat Tezaur, cu maturităţi …