Wednesday , February 8 2023

Ministerul Economiei transferă aproape 400 milioane euro pentru IMM-uri şi energie regenerabilă

Comitetul de Monitorizare a Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” a decis să realoce suma de 292,6 milioane euro către IMM-uri şi întreprinderi mari şi 100 milioane euro pentru sectorul energiilor regenerabile.

“Comitetul a aprobat propunerile de realocări în cadrul axelor prioritare 1 – «Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient», 2 – «Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate» şi 4 – «Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice»”, se arată într-un comunicat al Ministerului Economiei.

Pentru IMM-uri vor fi alocate 195 milioane euro, iar pentru întreprinderile mari suma de 97,5 milioane euro. Aceste fonduri au fost transferate de la operaţiunile Standardizare, Poli de competitivitate, Consultanţă, Clustere/Lanţuri de furnizori.

În cadrul axei prioritare 4, dezvoltarea resurselor regenerabile de energie va primi 100 milioane euro, sumă care provine de la operaţiunile privind eficienţa energetică şi interconectări.

Pentru dezvoltarea infrastructurilor de cercetare-dezvoltare existente şi crearea de noi astfel de infrastructuri vor fi realocate de la operaţiunile privind proiecte de cercetare în parteneriat, dezvoltarea infrastructurii în cercetare-dezvoltare a întreprinderilor şi promovarea inovării în cadrul întreprinderilor 35 milioane euro.

Vezi si

Ce joburi au căutat românii la început de an

Românii au căutat, la început de an, pozițiile de șofer, inginer și asistent medical. A …