Monday , June 21 2021

Marea mistificare a șomajului. Dacă o categorie ar fi inclusă în statistici, rata șomajului s-ar dubla

Statisticile INS spun că România a avut, în medie, 452.000 de șomeri anul trecut, iar numărul lucrătorilor familiali neremunerați depășise 584.000 la finalul lui 2020. Dacă lucrătorii familiali neremunerați ar fi incluși în categoria șomerilor, rata șomajului din România s-ar dubla, de la 5%, cât este raportat oficial, la peste 10%. Lucrătorii familiali neremu­nerați sunt acele persoane care lucrează într-o unitate economică familială precum o gospodărie agricolă, însă nu primesc un salariu, plată în natură, nu sunt zilieri și nu au nicio formă de contract de muncă 

Statisticile INS spun că România a avut, în medie, 452.000 de șomeri anul trecut, iar numărul lucrătorilor familiali neremunerați depășise 584.000 la finalul lui 2020. Dacă lucrătorii familiali neremunerați ar fi incluși în categoria șomerilor, rata șomajului din România s-ar dubla, scrie Ziarul Financiar, citat de Mediafax.

Lucrătorii familiali neremunerați sunt acele persoane care lucrează într-o unitate economică familială precum o gospodărie agricolă, însă nu primesc un salariu, plată în natură, nu sunt zilieri și nu au nicio formă de contract de muncă. Diferența dintre șomeri și lucrătorii familiali este că primii sunt în căutarea unui loc de muncă în ultimele patru săptămâni și sunt disponibili să înceapă un nou loc de muncă în următoarele două săptămâni.

De multe luni de zile, statisticile oficiale spun că România are o rată a șomajului în jur de 5%, pe când țări precum Grecia, Spania și Italia avea rate ale șomajului între 9,8% și 16% la sfârșitul anului 2020, după cum reiese din datele Eurostat.

Statisticile locale arată că România a avut o rată a șomajului de 5% în 2020, în creștere cu 1,1 puncte procentuale față de anul precedent. Datele de la Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în 2020, populația activă a României a fost de 8,97 milioane de persoane, dintre care 8,52 milioane erau persoane ocupate, iar 452.000 erau șomeri.

Numărul lucrătorilor familiali neremunerați depășise 584.000 la finalul lui 2020, conform datelor oferite de INS, la solicitarea Ziarului Financiar. Astfel, dacă lucrătorii familiali neremunerați ar fi incluși în categoria șomerilor, România ar avea mai mult de 1 milion de șomeri, iar rata șomajului s-ar dubla.

„Sursa datelor este Ancheta forței de muncă în gospodării – anchetă realizată conform Regula­men­tului Consiliului și Parlamentului Euro­pean nr. 577/1998 cu privire la organizarea unei anchete statistice selec­tive asupra forței de muncă în Comunitatea Europeană. Fiind o anchetă comună în toate statele membre, metodologia este cea comună – stabilită prin Regulamente euro­pene și note explicative ale Eurostat. Conform acestei meto­dolo­gii, lucrătorii familiali neremunerați sunt persoane ocupate“, au răspuns reprezentanții INS.

Despre populația ocupată, Institutul Național de Statistică spune că include toate persoanele cu vârsta de 15 ani și peste care au desfășurat o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puțin o oră în perioada de referință, în scopul obținerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii.

Cu toate acestea, lucrătorii familiali neremunerați sunt incluși în populația ocupată, deși sunt definiți ca persoanele care își exercită activitatea într-o unitate economică familială condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru care nu primește remunerație sub formă de salariu sau plată în natură.

Astfel, în statisticile oficiale ei sunt incluși în categoria persoanelor ocupate, cu toate că nu sunt plătiți pentru munca lor, nu au un contract de muncă, nu plătesc taxe.

Conform definiției internaționale (BIM), folosită de în statisticile oficiale, șomerii sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani, care nu au un loc de muncă și nu desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri și sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diferite metode active pentru a-l găsi și sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni (inclusiv săptămâna în care s-a desfășurat interviul), dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.

Din compararea celor două definiții, rezultă că diferența dintre șomeri și lucră­torii familiali este că primii sunt în căutarea unui loc de muncă în ulti­mele pa­tru săptă­mâni și sunt dis­ponibili să înceapă un nou loc de muncă în urmă­toarele două săptămâni.

De altfel, numărul celor incluși în categoria muncitorilor familiali nere­munerați a crescut de la 582.000 în primul trimestru al anului 2020, la peste 657.000 de persoane în al doilea trimestru pentru ca în trimestrul următor să scadă la 635.000 și la mai mult de 584.000 în ultimul trimestru al anului.

Pe lângă șomeri și lucrători familiali neremunerați, INS spune că în anul 2020 au fost 117.900 de persoane inactive doreau să lucreze, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă lucrul.

La nivelul Uniunii Europene, rata șomajului a ajuns la 7,4% în ultima lună din anul 2020, iar țările cu cele mai mari rate ale șomajului din acea lună au fost Spania (16,1%), Grecia (15,8%) și Italia (9,8%). (Mediafax)

Vezi si

Transportatorii români cer explicații Guvernului despre impozitarea diurnei

Uniunea Naționalã a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicitã Guvernului clarificarea urgentã a situației impozitãrii …