Thursday , April 18 2024

Guvernul mentine pensiile înghetate si angajamentul de a concedia înca 90.000 bugetari

Guvernul va concedia 74.000 de salariati pina la sfarsitul anului

Guvernul î[i men]ine angajamentul de a concedia 74.000 bugetari pâna la sfâr[itul anului, dupa ce a disponibilizat deja 27.000 salaria]i, sa renun]e la minimum 15.000 angaja]i în 2011, sa men]ina înghe]ate pensiile [i sa elimine al 13-lea salariu, primele de vacan]a [i subven]iile de înc\lzire.

Angajamentele de concediere a angaja]ilor, de înghe]are a pensiilor [i de eliminare a bonusurilor salariale [i a subven]iilor de înc\lzire sunt incluse în varianta finala a scrisorii c\tre FMI, aprobata de Guvern [i ob]inuta de MEDIAFAX.

“În pofida condi]iile economice nefavorabile, am atins per total ]inta de deficit bugetar stabilita pentru jum\tatea acestui an, în principal datorita controlului strict al cheltuielilor [i reducerii personalului cu circa 27.000. Eforturile noastre de ajustare fiscala din restul anului 2010 vor fi sus]inute de pachetul de ajust\ri adoptat recent (reprezentând 4,6% din PIB pe baze anuale)”, se arata în scrisoarea suplimentara de inten]ie la acordul stand-by semnat de România cu FMI.

Pachetul de ajust\ri cuprinde majorarea TVA cu 5 puncte procentuale, la 24%, reducerea cu 25% a salariilor bugetarilor [i cu 15% a majorit\]ii beneficiilor sociale, dar [i continuarea disponibiliz\rilor, prin concedierea a 74.000 de angaja]i.

“Dat fiind c\ vor exista noi concedieri de cel pu]in 15.000 bugetari pân\ la finele anului 2011, m\surile vor l\sa loc pentru a acorda o majorare modest\ a salariilor din sectorul public pe parcursul anului viitor, în condi]iile îndeplinirii angajamentului de reducere a cheltuielilor cu personalul sub 39 miliarde de lei (incluzând toate formele de compensa]ii, dar excluzând contribu]iile de asigur\ri sociale pentru militari)”, se men]ioneaz\ în document.

Scrisoarea c\tre FMI relev\ totodat\ c\ Guvernul va men]ine înghe]ate pensiile [i în 2011 [i va elimina al 13-lea salariu, primele de vacan]\ [i subven]iile la înc\lzire.

Vezi si

Cât sunt dispuși românii să plătească pentru cazare în perioada minivacanței de Paști

67,5% dintre români spun că ar plăti între 150 și 300 de lei/camera dublă/noapte, iar …