Wednesday , November 30 2022

Aproape 30% dintre români îsi repara singuri masina, iar 45% aleg service-urile de marca

Românii prefer\ în propor]ie de 45% service-urile auto de marc\, pentru 28% primeaz\ pre]ul oferit de unit\]ile independente, iar 27% î[i repar\ singuri ma[ina, conform unui studiu realizat de Auto.ro [i compania de cercetare de pia]\ Daedalus Millward Brown.
Românii care apeleaz\ la un service de marc\ apreciaz\ amabilitatea personalului, respectarea termenului promis [i calitatea lucr\rii efectuate. În schimb, cei care merg la un service independent sunt mai mul]umi]i de pre]ul lucr\rii, arat\ autorii studiului, într-un comunicat.
Cele mai frecvente probleme auto întâlnite în ultimul an au fost cele mecanice, în propor]ie de 30%, [i cu uzura altor componente (25%). Totodat\, 35% dintre responden]i sus]in c\ nu au avut probleme cu autoturismul personal în ultimele 12 luni.
În topul preferin]elor românilor privind nivelul de satisfac]ie fa]\ de service se afl\ marca Nissan, cu cel mai mare num\r de responden]i foarte mul]umi]i, respectiv 49,7%, urmat\ de Skoda – 48,6% [i Chevrolet – 48,4%.
Conform analizei furnizate de AutoIndex privind evolu]ia pre]urilor înregistrate la începutul acestui an pentru m\rcile aflate în topul satisfac]iei fa]\ de service, Chevrolet a înregistrat o sc\dere de 11,34%, Skoda de 8,63% [i KIA de 5,62%. M\rcile care au înregistrat cele mai mari cre[teri de pre] sunt Audi (9,81%) [i BMW (5,43%).
“Analiza pie]ei serviciilor auto din România” este al treilea raport anual dezvoltat de Auto.ro în parteneriat cu compania de cercetare de pia]\ Daedalus Millward Brown. Studiul a fost realizat în perioada mai-octombrie 2011, pe un e[antion reprezentativ de 26.525 responden]i cu vârsta de peste 18 ani. Metoda de cercetare folosit\ a fost sondajul online.
Studiul Auto.ro – Daedalus releva în martie anul trecut c\ doar pu]in peste jum\tate (56%) dintre posesorii de autoturisme din România merg la service pentru rezolvarea problemelor ma[inii, restul preferând s\ se ocupe personal sau s\ apeleze la persoane cu cuno[tin]e în domeniu.

Vezi si

Registrul Comerțului: 5.387 de firme şi PFA au intrat în insolvenţă în primele zece luni din 2022

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu …