Duminică începe la USV a XXV-a ediție a Concursului Internațional Studențesc de Calculatoare “HARD & SOFT“

16/05/18 ora:7:46am

La ediția de anul acesta a concursu­lui, care se va desfășura în perioada 20-27 mai, s-au înscris 16 echipaje – 9 echipaje din țară (Cluj-Napoca și Oradea cu câte un echipaj, București, Timișoara și Su­ceava cu câte două echipaje) și 7 echi­paje din străinătate (Cernăuți și Vinița – Ucraina, Chișinău – Republica Moldova cu două echipaje, Novi Sad – Repu­blica Serbia, Ilmenau – Germania și Hebei – China)hard & soft

Facultatea de Inginerie Electrică și Stiința Cal­­culatoarelor din cadrul Universității „Ste­­fan cel Mare” din  Suceava organizează,  în perioada 20 – 27 mai 2018, Concursul Inter­național Studențesc de Calculatoare „HARD & SOFT”, aflat la a XXV-a ediție.

„Hard&Soft” este un concurs adresat studenților seniori din domeniile calculatoarelor, electronicii și automaticii, care își propune să testeze competențele tehnice hardware și software și de relaționare socială ale viitorilor ingineri. Pe parcursul a cinci zile, echipe for­mate din câte patru studenți vor încerca, iar unii vor și reuși, să rezolve sarcini cu un grad ridicat de complexitate. O asemenea reușită solicită cunoștințe avansate din domeniile știința calculatoarelor, inginerie electronică și automatizări, referitoare la proiectarea sistemelor electronice, interfațare, programare, utilizarea mediilor de dezvoltare software și hardware, testare și ­do­cumentare, și nu numai.

Concursul a debutat în 1994 cu sprijinul profesorului John MILNER de la City University din Londra, în calitate de președinte al juriului pentru primele nouă ediții ale concursului. Incepînd cu anul 2003, coordonarea activității de jurizare a fost asigurată de pro­­fesorul Timothy HALL, de la Universitatea din Limerick, Irlanda.

Concursul Hard&Soft a devenit o competiție internațională de prestigiu, ocupând un loc ­pri­vilegiat în programele manifes­tărilor studențești europene. De-a lungul timpului, echipe din principalele centre universitare din România, însumând peste 1000 de studenți, alături de re­prezentanți ai mai multor universități partenere din Europa, s-au confruntat la Suceava cu provocări tehnice spectaculoase.

La ediția 2018 a concursului s-au înscris 16 echipaje – 9 echipaje din țară (Cluj Napoca și Oradea cu câte un echipaj, București, Timi­șoara și Suceava cu câte două echipaje) și 7 echipaje din străinătate (Cernăuți și Vinița – Ucraina, Chișinău – Republica Moldova cu două echipaje, Novi Sad – Republica Serbia, Ilmenau – Germania și Hebei – China).

Pentru ediția 2018, juriul concursului este format din Timothy HALL, Universitatea din Limerick, Irlanda – președinte, Ciaran MacNAMEE de la aceeași universitate,  Nela OLSAROVA și Nicolae FOICA de la Ser­­­­­viceXpert GmbH Munchen – Germania, Claudine LECOCQ și Jean Michel DUTHILLEUL de la Universitatea Lille 1 – Franța, în calitate de membri.

Concursul beneficiază de sprijinul Ministerului Educației Naționale, al Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Local Suceava, al Consiliului Județean Suceava, precum și al unor firme implicate activ în încu­­­rajarea și afirmarea tinerilor care se for­mează în universitatea noastră prin com­pe­tiție. Susținerea partenerilor va contribui la reușita acțiunilor propuse, frontul comun astfel creat aducând un be­neficiu de imagine firmelor respective, facultății noastre și, nu în ultimul rînd, comunității științifice sucevene. Prezentarea sistemelor realizate de echi­pele competitoare ca răspuns la tema-proiect propusă de juriu – un adevărat spectacol al unor aplicații puse în funcțiune – va avea loc pe parcursul zilei de vineri, 25 mai 2018.  Conform unui comunicat de presă remis de organizatori, festivitatea de premiere se va desfășura vineri, 25 mai 2018, începînd cu ora 16.30, în Aula din corpul E. (O.S.)