Cine și cum poate beneficia de mica amnistie fiscală propusă de primarul Sucevei

14/09/19 ora:8:47am

4.618 persoane juridice și 29.735 de persoane fizice din municipiul Suceava pot scăpa de plata majorărilor și penalităților de întârziere dacă își achită  până în data de 15 decembrie 2019 toate obligațiile principale, inclusiv chirii, redevențe, amenzi, restante la 31 decembrie 2018, dar și toate obligațiile de plată principale restante aferente anului 2019.  Primarul Ion Lungu a declarat  că scopul acestui proiect este, în primul rând, de sprijinire a contribuabililor – persoane fizice și persoane juridice, în vederea achitării obligațiilor de plată restante, luând de pe umerii lor povara accesoriilor. «De asemenea, consider că, prin acordarea acestor facilități fiscale încasările la bugetul local vor înregistra o creștere, care să permită finalizarea unor obiective de investiții aflate în derulare”, a explicat primarul Sucevei.  Setul de reguli prin care primarul Sucevei vrea să obțină  lichidități la buget și să ajute contribuabilii să scape de o parte din datorii va fi dezbătut joi de CL Suceava

Procedura pe care contribuabilii suceveni – persoane fizice și juridice, deopotrivă – o vor avea de urmat pentru anularea datoriilor accesorii ale contribuabililor pentru plățile principale restante la 31 decembrie 2018, a fost definitivată de Primărie și urmează a fi supusă aprobării Consiliului Local Suceava în ședința de joi, 19 septembrie.

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul Ion Lungu – care, de altfel, la ultima conferință săptămânală de presă, a și prezentat intenția sa de a da curs facilităților recent instituite de Guvern în acest sens – prevede că pentru a beneficia de această scutire, contribuabilii trebuie să formuleze o cerere și să îndeplinească mai multe condiții.

Potrivit primarului Ion Lungu, 4.618 persoane juridice și 29.735 de persoane fizice ar putea beneficia de această scutire de la plata accesoriilor. Edilul susține că scopul acestui proiect de hotărâre a Consiliului Local este, în primul rând, de sprijinire a contribuabililor – persoane fizice și persoane juridice, în vederea achitării obligațiilor de plată restante, luând de pe umerii lor povara accesoriilor. „În al doilea rând consider că, prin acordarea acestor facilități fiscale încasările la bugetul local vor înregistra o creștere, care să permită finalizarea unor obiective de investiții aflate în derulare”, a explicat primarul.

Dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă de inițiator, solicitanții trebuie să achite până în data de 15 decembrie 2019 toate obligațiile principale, inclusiv chirii, redevențe, amenzi, restante la 31 decembrie 2018, dar și toate obligațiile de plată principale restante aferente anului 2019. Cererea trebuie să fie depusă până în data de 15 decembrie 2019, iar în cazul persoanelor juridice cererea va fi însoțită obligatoriu de balanța de verificare analitică din luna precedentă depunerii cererii.

„În cazul în care contribuabilul a achitat toate debitele reprezentând creanțe bugetare locale reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte creanțe datorate bugetului local, cu termene de plată până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv, dar nu a achitat accesoriile aferente, acesta poate beneficia de anularea accesoriilor calculate la 31.12.2018 pentru debitele restante cu termene de plată până la 31.12.2018”, se mai arată în proiect. Mai mult, contribuabilul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la dată depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Totodată, trebuie să fie stinse prin orice modalitate de plată prevăzută de lege toate accesoriile calculate în anul 2019 la debitele restante aflate în sold la data de 31.12.2018 și la debitele restante născute în anul 2019.

Totodată, se arată că în cazul obligațiilor de plată principale și accesorii cu termene de plată până la 15 decembrie 2019, inclusiv, individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a O.G nr. 6/31.07.2019 privind acordarea unor facilități fiscale, anularea accesoriilor aferente obligațiilor principale cu termen de plată până la 31 decembrie 2018, se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: toate diferențele de obligații de plată principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală; accesoriile calculate în anul 2019 aferente obligațiilor de mai sus sunt stinse prin orice modalitate de plată prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală; în situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a OG nr. 6/31.07.2019 privind acordarea unor facilități fiscale, se pot anula accesoriile calculate până la data de 31.12.2018 pentru creanțele principale cu termen de plată până la 31 decembrie 2018, cu condiția ca accesoriile calculate în anul 2019 aferente tuturor debitelor restante să fie stinse prin orice modalitate de plată prevăzută de lege, până la data depunerii cererii, inclusiv.

Primăria Municipiului Suceava are de încasat creanțe în sumă de 60,652 de milioane de lei din care debitele reprezintă 42,7 milioane de lei adică 70% din total, iar majorările de întârziere 16,75 milioane de lei, adică 30% din total. Pe lângă aceste creanțe certe municipalitatea mai are încă aproximativ 24 de milioane de lei creanțe incerte, provenind de la societăți aflate în faliment sau insolvență, cele mai multe creanțe incerte fiind de la firme din zona industrială a orașului, unele cu vechime de peste un deceniu.  (D. P.)