Tuesday , October 3 2023

Un robot va patrunde pâna în inima piramidei lui Keops

Piramida lui Keops
Un robot va încerca s\ p\trund\, pân\ la sfâr[itul anului, în centrul piramidei lui Keops pentru a dezv\lui secretele ascunse în spatele pietrei timp de 4.500 de ani. Piramida lui Keops a fost construit\ în jurul anului 2560 î.H. [i este considerat\ singura dintre cele opt minuni ale lumii p\strat\ pân\ în zilele noastre. Universitatea din Leeds al\turi de Consiliul Suprem al Antichit\]ilor din Egipt au organizat o expedi]ie pentru a dezv\lui misterul, noteaz\ ziarele La Razon [i El Periodico.
În centrul piramidei exist\ dou\ înc\peri. Cea superioar\, care este camera faraonului nu mai prezint\ semne de întrebare. Dou\ tuneluri cu o înclina]ie de 45 de grade, s\pate de ambele laturi ale camerei conduc spre exteriorul piramidei. Camera reginei, s\pat\ sub cea a faraonului este cea care constituie o enigm\.
Cele dou\ tuneluri, unul la nord [i altul la sud, s\pate cu aceea[i înclina]ie de 45 de grade, se întrerup în fa]a a dou\ por]i din piatr\ de calcar. În 2002, s-a reu[it s\ se deschid\ poarta tunelului din sud, dar echipa a descoperit [i o a doua poart\ care p\rea s\ ascund\ ceva.
Cercet\torii britanici vor folosi un robot, denumit Djedi în onoarea marelui preot pe care Keops l-a consultat pentru construc]ia piramidei, robot care a fost proiectat de inginerii de la Universitatea din Leeds. Misiunea lui este de a p\trunde prin a doua poart\ f\r\ s\ fac\ alte pagube decât cele necesare. Potrivit dr. Robert Richardson, se lucreaz\ la acest proiect de cinci ani.
Mai exact poart\ nu va fi deschis\, ci str\puns\. Robotul asem\n\tor celui folosit în opera]iunile de c\utare [i de salvare a supravie]uitorilor din Zona 0, din New York va fi introdus prin tunelul de 20 x 20 de centimetri [i va face o gaur\ în poarta de calcar pentru a introduce o camer\ de filmare de cealalt\ parte [i a dezv\lui secretele ascunse.
Egiptologul [i director al programului de salvare a antichit\]ilor egiptene, Zahi Hawass, care particip\ la opera]iune a declarat c\ nu vrea s\ [tie ceea ce se ascunde în spatele micii por]i. ‘Dac\ nu exist\ nimic, nu conteaz\’, a spus el. Arheologii nu [tiu la ce s\ se a[tepte. Unii cred c\ ar putea g\si o statuie a lui Keops, al]ii sper\ s\ g\seasc\ suluri de papirus sau unelte.
Nu pare îns\ probabil s\ fie descoperite comori precum cele aflate în mormântul lui Tutankamon, având în vedere c\ piramidele de la Gizeh au fost jefuite pentru prima dat\ acum aproape 4.000 de ani. Pentru arheologi acest lucru nu conteaz\.
Ei nu vor decât s\ arunce o mic\ lumin\ asupra fostei civiliza]ii care a construit acest impresionant monument funerar. Piramida lui Keops m\soar\ 145 de metri în\l]ime [i se afl\ în afara capitalei egiptene, Cairo.

Vezi si

Filme și seriale noi în luna octombrie pe Netflix

În luna octombrie Netflix propune o listă de filme și seriale noi pe care nu …