Friday , September 22 2023

Trei spectatori au lesinat în timp ce vizionau cel mai recent film regizat de Danny Boyle

Regizorul Danny Boyle a primit Oscar pentru "Slumdog Millionaire"
Trei spectatori au le[inat [i un al patrulea a f\cut apoplexie în timp ce vizionau cel mai recent film regizat de Danny Boyle, proiectat în cadrul Festivalului de la Toronto, din cauza unei scene în care personajul principal î[i amputeaz\ o mân\, informeaz\ dailymail.co.uk.
Al]i spectatori au p\r\sit sala la mijlocul filmului, deoarece nu au putut s\ vad\ pân\ la cap\t aceast\ scen\ din filmul “127 Hours”, în care personajul interpretat de actorul James Franco, imobilizat sub o stânc\ într-un canion, î[i amputeaz\ o mân\ cu ajutorul unui briceag.
Filmul este inspirat din povestea real\ a alpinistului Aron Ralston, al c\rui bra] drept a fost prins într-un canion din statul Utah, în urma pr\bu[irii unei stânci. Temându-se s\ nu moar\ dup\ ce a r\mas prins timp de cinci zile în acel canion, alpinistul american s-a folosit de un briceag pentru a-[i amputa bra]ul drept. Aron Ralston, pe atunci în vârst\ de 34 de ani, a reu[it în cele din urm\ s\ ias\ din acel canion [i a fost salvat de al]i turi[ti din zon\, care l-au transportat de urgen]\ la cel mai apropiat spital.
Aron Ralston a scris în 2003 o carte despre acest incident, intitulat\ “Between a Rock and a Hard Place”, care a stat la baza scenariului acestui film.
Regizorul britanic Danny Boyle, premiat cu Oscar pentru “Vagabondul milionar”, în 2009, [i-a prezentat lungmetrajul “127 Hours”, la sfâr[itul s\pt\mânii trecute, la Festivalul de Film de la Toronto. Scena amput\rii a fost descris\ de un reputat critic de film american ca fiind “cea mai realist\ filmat\ vreodat\”. În timpul premierei filmului la Toronto, trei spectatori au le[inat, iar un al patrulea a f\cut apoplexie. În zilele urm\toare, cu ocazia proiec]iilor aceluia[i film, mul]i al]i spectatori au p\r\sit sala în timpul acestei scene.
Danny Boyle a devenit un cineast în vog\ dup\ ce filmele sale “Trainspotting – Din via]\ scap\ cine poate” (1996), “O via]\ mai pu]in obi[nuit\/ A Life Less Ordinary” (1997) [i mai ales “Vagabondul milionar/ Slumdog Millionaire” (2008) s-au bucurat de un imens succes, cel din urm\ fiind recompensat cu opt premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film [i pentru cel mai bun regizor.
James Franco s-a remarcat jucând în filmele francizei “Omul-p\ianjen”, dar [i în “Milk – Pre]ul curajului”. Actorul american poate fi v\zut în drama “M\nânc\, roag\-te, iube[te/ Eat Pray Love”, în care joac\ al\turi de Julia Roberts [i de Javier Bardem, [i va interpreta rolul principal în urm\torul film din franciza “Planeta maimu]elor”.

Vezi si

Meniu de trei stele Michelin pentru Regele Charles și Camilla la dineul de la Versailles

Palatul Élysée a dezvăluit meniul special pregătit pentru cuplul regal britanic în cadrul banchetului de …