Sunday , October 2 2022

Thanksgiving Day, o afacere de milioane de dolari

Peste 23 de milioane de americani au zburat joi cu avionul, pentru a se bucura al\turi de familie de una dintre cele mai dragi s\rb\tori, Thanksgiving Day, Ziua Recuno[tin]ei. Originile acestei s\rb\tori sunt un mister pentru mul]i, având în vedere c\ marcarea ei este rezultatul combin\rii unor fapte istorice cu evenimente religioase, sau politice [i o adaptare – ultima joi din noiembrie – a calendarului, din motive pur economice, noteaz\ vineri ziarul ABC.
Prea complicat. De aceea mul]i se limiteaz\ la anul 1621 când primii pelerini englezi /P\rin]ii Fondatori/ au ajuns pe ]\rmul din Massachussets pentru a-[i c\uta norocul [i au s\rb\torit prima recolt\ al\turi de indigenii care îi ajutaser\ s\ cultive p\mântul. Faptul c\ aceast\ Zi a Recuno[tin]ei a devenit s\rb\toare oficial\ i se datoreaz\ îns\ înc\p\]ân\rii de peste trei decenii a lui Sarah Josepha Hale, autoarea c\r]ii pentru copii ‘Mary had a little lamb’.
Sarah a început în 1827 s\ publice articole în mai multe reviste [i s\ trimit\ scrisori guvernatorilor [i senatorilor pentru a cere adoptarea acestei zile festive, având în vedere c\ doar unele state o recuno[teau în calendarele lor oficiale. Pân\ la urm\ Abraham Lincoln a dat aten]ie cererii sale, în 1863, [i a fixat data de Thanksgiving Day pentru ultima zi de joi a lunii noiembrie. Aceast\ dat\ avea s\ fie îns\ de multe ori modificat\. A trebuit s\ se a[tepte pân\ în 1941 pentru ca pre[edintele Roosevelt s\ adopte o rezolu]ie prin care a patra zi de joi din noiembrie devine oficial s\rb\toarea rationala a Statelor Unite.
Data nu a fost aleas\ întâmpl\tor ci pentru a stimula la sfâr[it de s\pt\mân\ vânz\rile în perioada Marii Depresii. În prezent Ziua Recuno[tin]ei are la baz\ doi piloni: curcanul [i deplas\rile la distan]\. Curcanul este ingredientul care nu poate lipsi de la mesele cu familia de[i nu exist\ dovezi c\ aceast\ pasare ar fost un fel de mâncare consumat de pelerini în 1621.
Cresc\torii de curcani î[i rotunjesc îns\ considerabil veniturile în aceast\ zi, chiar dac\ 2011 nu a fost anul lor. Pre]urile la porumb au crescut atât de mult încât alimenta]ia scump\ a curcanilor s-a repercutat asupra pre]ului final, sc\zând beneficiile. Curcanul umplut (fript, afumat sau la cuptor), al\turi de jambon, cartofi piure, cartofi dulci, porumb [i placinta cu dovleac sunt meniul tradi]ional de Ziua Recuno[tin]ei.
Indiferent de ce se pune îns\ pe mas\, important este s\ petreci al\turi de familie. De aceea în aceast\ perioad\ pre]urile la bilete, chiar [i cele mai ieftine, ating propor]ii exorbitante. Anul acesta Asocia]ia American\ a Transportului Aerian a estimat la 23,2 de milioane num\rul c\l\torilor în perioada celor 12 zile care înconjoar\ data de 25 noiembrie.
Pentru cei care vor s\ evite stresul aeroporturilor, c\l\toria cu ma[ina este cea mai bun\ alternativ\, dar nu [i cea mai ieftin\, având în vedere c\ pre]ul la benzin\ a crescut cu 4% la sut\ fa]\ de 2010. Cu asemenea cheltuieli, nu este de mirare ca în aceast\ minivacan]\ de Thanksgiving Day, americanii s\ fie nevoi]i s\ recurg\ la împrumuturi pentru a se ar\ta recunosc\tori. Trebuie totu[i s\ strâng\ cureaua, se apropie Cr\ciunul [i Anul Nou. (Agerpres)

Vezi si

A murit Coolio, rapperul care a câștigat un premiu Grammy. Avea 59 de ani (VIDEO)

Rapperul american Coolio, cunoscut mai ales pentru hiturile “Gangsta’s Paradise” și “Fantastic Voyage”, a murit …