Monday , March 4 2024

Stephen Hawking: Omenirea trebuie sa colonizeze spatiul în urmatorii 200 de ani pentru a supravietui

Stephen Hawking
Rasa uman\ trebuie s\ colonizeze spa]iul în urm\torii 200 de ani dac\ vrea s\ nu dispar\, a declarat, luni, astrofizicianul britanic Stephen Hawking, într-un interviu acordat site-ului Big think, informeaz\ AFP.
“Cred c\ viitorul pe termen lung al rasei umane se afl\ în spa]iu. Va fi [i a[a destul de dificil s\ evit\m producerea unei catastrofe pe Terra în urm\torii 100 de ani, f\r\ a mai vorbi despre urm\torul mileniu sau milion de ani”, a declarat savantul britanic pentru site-ul Big think, care se descrie ca un “forum mondial care pune în leg\tur\ oameni [i idei”.
“Rasa uman\ nu va trebui s\ pun\ toate ou\le în acela[i co[ sau pe aceea[i planet\”, a ad\ugat Stephen Hawking.
“Prev\d mari pericole pentru rasa uman\. De numeroase ori în trecut, ea s-a aflat într-o situa]ie delicat\”, a ad\ugat cercet\torul britanic, evocând în special criza rachetelor din Cuba din 1963.
“Frecven]a unor astfel de amenin]\ri va cre[te, probabil, în viitor. Va trebui s\ d\m dovad\ de pruden]\ [i de judecat\, pentru a trece cu bine peste ele. Dar sunt optimist”, a ad\ugat Hawking.
“Dac\ vom putea evita o catastrof\ în decursul urm\toarelor dou\ secole, specia noastr\ va fi salvat\ în condi]iile în care vom reu[i s\ coloniz\m spa]iul”, a mai spus acesta.
“Dac\ suntem singurele fiin]e inteligente din galaxie, va trebui s\ ne asigur\m supravie]uirea”, a pledat savantul britanic, considerând c\ ritmul de cre[tere a popula]iei mondiale [i resursele limitate ale Terrei vor amenin]a din ce în ce mai mult specia uman\.
“Din acest motiv, m\ declar în favoarea zborurilor în spa]iu cu echipaj uman la bord”, a precizat cercet\torul.
În aprilie, Stephen Hawking a declarat c\ civiliza]iile extraterestre exist\ aproape cu certitudine, iar omenirea ar trebui s\ evite orice contact cu ele, din cauza consecin]elor ce ar putea fi devastatoare pentru specia uman\.
Stephen Hawking, în vârst\ de 68 de ani, renumit pe plan mondial pentru lucr\rile sale despre univers [i gravita]ie, este autorul volumului “Scurt\ istorie a timpului” (publicat [i de Humanitas, în 2004), una dintre cele mai de succes c\r]i din literatura [tiin]ific\, [i al volumului “George [i cheia secret\ a universului” (ap\rut [i la Humanitas, în 2009).
Atins de scleroz\ lateral\ amiotrofic\, o maladie paralizant\ cu care a fost diagnosticat pe când avea 22 de ani, profesorul se deplaseaz\ într-un scaun cu rotile [i comunic\ prin intermediul unui computer [i al unui sintetizator vocal.
Scleroza lateral\ amiotrofic\ – boala Lou Gehrig – se caracterizeaz\ printr-o pierdere progresiv\ a anumitor celule nervoase ale creierului [i m\duvei spin\rii, denumite neuroni motori, ce comand\ mu[chii voluntari, care fac posibil\ mi[carea. Boala este progresiv\, invalidant\, fatal\ – mersul, vorbitul, mâncatul, înghi]itul [i alte func]ii fundamentale devenind mai dificile cu timpul. Cauzele maladiei sunt necunoscute, îns\ se [tie c\ circa 5-10% dintre bolnavi prezint\ o form\ mo[tenit\ a acesteia.
Stephen Hawking a început s\ predea la Universitatea Cambridge în 1962. El a primit titlul de Comandor al Imperiului Britanic în 1982 [i este membru al Academiei de [tiin]e americane.

Vezi si

VIDEO. BRIT Awards: Raye a câștigat 6 premii, un record

Cântăreaţa şi compozitoarea Raye a câştigat, sâmbătă, la Londra şase premii la gala BRIT, inclusiv …