Tuesday , June 6 2023

Sarkozy, blestemat de romii expulzati

Problemele cu care se confrunt\ pre[edintele francez, Nicolas Sarkozy, au fost provocate de blestemul romilor, sus]ine o clarv\z\toare bulgar\, Zorni]a, care avertizeaz\ c\ acesta va începe în curând “s\ fac\ pa[i gre[i]i”, scrie blogul cotidianului Le Monde. Potrivit acesteia, blestemul va afecta în curând s\n\tatea lui Sarkozy, dar [i a apropia]ilor s\i, memaivorbind de cariera sa politic\. Potrivit presei, romii ar fi sacrificat nimale – coco[i, iezi, câini comunitari – aruncând blesteme asupra familiei lui Sarkozy [i a unor mini[tri din Guvernul s\u.
“Foarte curând, pre[edintele Sarkozy va începe s\ fac\ pa[i gre[i]i”, a prezis clarv\z\toarea bulgar\ Zorni]a, care “a explicat furtunile violente urmate de inunda]ii în Europa prin puterea malific\ a vuvuzelelor sud-africane”.
“Blestemul pe care ]iganii l-au aruncat asupra lui îi va afecta s\n\tatea lui [i apropia]ilor lui, dar [i cariera politic\. Nu va ob]ine niciodat\ un al doilea mandat, cu excep]ia situa]iei în care se va g\si un antidot puternic”, a explicat Zorni]a, care, adaug\ Le Monde, nu a mers pân\ acolo încât s\ îi propun\ pre[edintelui serviciile sale.
Cotidianul bulgar Standart, care citeaz\ declara]iile acesteia, merge mai departe cu specula]iile despre “fericirea pierdut\” a lui Sarkozy, ad\ugând c\ so]ia sa, Carla Bruni, l-ar fi “expediat” deja. “S-a terminat cu dragostea [i norocul la Elysée, victime ale blestemului ]ig\nesc” titreaz\ cotidianul.
Întrebându-se “cum au putut romii s\ îndeplineasc\ o opera]iune în care opozi]ia francez\, ajutat\ de protestele militan]ilor pentru drepturile omului, a e[uat”, Le Monde g\se[te [i un r\spuns, tot în declara]iile clarv\z\toarei bulgare: “O singur\ fotografie este suficient\ pentru ca ]iganii no[tri b\trâni s\ îi strice via]a”.
Dar pentru a-l blestema pe Sarkozy, romii bulgari [i români au folosit “artileria grea”, sus]in speciali[tii. Înainte de a fi expulza]i din Fran]a, ace[tia au sacrificat animale – coco[i, iezi, câini comunitari – aruncând blesteme asupra familiei lui Sarkozy [i a unor mini[tri din Guvernul s\u. “Via]a noastr\ nu este u[oar\, dar acum va trebui s\ se confrunte cu ea [i ei”, ar fi declarat ei înainte de a “b\ga în buzunar cei 300 de euro ca ajutor pentru repatriere” [i a se îmbarca spre ]\rile de origine, conchide blogul cotidianului francez.

Vezi si

Carmen Iohannis a purtat bijuterii de peste 12.000 euro la o ceremonie în Germania, promovând un brand românesc

O postare online a brandului românesc de bijuterii Malvensky, fondat de fosta vedetă a TVR …