Wednesday , May 22 2024

Primii oameni ai cavernelor din Europa erau canibali

Primii oameni ai cavernelor din Europa obi[nuiau “s\ m\cel\reasc\ [i s\ m\nânce creierele copiilor”, carnea uman\ f\când parte, în acea perioad\, din dieta lor zilnic\, potrivit unui studiu al cercet\torilor spanioli, informeaz\ dailymail.co.uk.
În urma testelor efectuate pe fosile umane descoperite în Spania, cercet\torii au ajuns la concluzia potrivit c\reia canibalismul f\cea parte din via]a zilnic\ a primilor oameni care au tr\it în Europa, în urm\ cu aproximativ 800.000 de ani.
Oasele descoperite în pe[tera Gran Dolina (Spania) prezint\ urme de t\ieturi [i alte semne ce au fost f\cute cu unelte primitive din piatr\.
Printre oasele de bizoni, oi, capre [i alte animale, oamenii de [tiin]\ au descoperit r\m\[i]ele p\mânte[ti a cel pu]in 11 copii [i adolescen]i care au fost “m\cel\ri]i”.
Oasele prezint\ anumite semne care indic\ faptul c\ au fost sparte, pentru a permite extragerea m\duvei, un aliment cu poten]ial nutritiv ridicat. Acelea[i semne se reg\sesc [i pe cutiile craniene ale victimelor, sugerând faptul c\ [i creierele lor au avut aceea[i soart\.
Urmele de pe oase [i de la baza craniilor descoperite indic\ faptul c\ victimele au fost decapitate, a explicat José Maria Bermúdez de Castro, de la National Research Center on Human Evolution din Burgos, coordonatorul studiului.
Oamenii de [tiin]\ sunt de p\rere c\ oamenii cavernelor î[i devorau semenii atât pentru a-[i asigura necesarul nutritiv, cât [i pentru a-[i ucide rivalii din triburile cu care se învecinau. Copiii erau ]inte predilecte, deoarece erau mai pu]in capabili s\ se apere.
Oasele victimelor umane dateaz\ din perioade diverse, care alc\tuiesc un interval de circa 100.000 de ani, sugerând astfel ideea c\ oamenii cavernelor practicau canibalismul nu doar în perioadele în care resursele de hran\ erau s\race.
În plus, cercet\torii au remarcat c\ oasele umane erau aruncate în acela[i loc cu oasele altor animale, înt\rind astfel ipoteza potrivit c\reia canibalismul nu avea o semnifica]ie religioas\.

Vezi si

Actorul Sebastian Stan în rolul lui Donald Trump în „The Apprentice”, 8 minute de ovații la Cannes (VIDEO)

Sebastian Stan joacă rolul principal în “The Apprentice”, film care analizează viața lui Donald Trump …