Wednesday , February 8 2023

Pink a confirmat ca este însarcinata

Pink [i so]ul ei, Carey Hart, vor avea un copil, cânt\rea]a american\ confirmând faptul c\ este îns\rcinat\, mar]i, în emisiunea de televiziune prezentat\ de Ellen DeGeneres, informeaz\ accesshollywood.com.
În timpul acestui interviu, ocazionat de lansarea noului disc al artistei americane, intitulat “Greatest Hits… So Far!!!”, Pink a confirmat faptul c\ a[teapt\ venirea pe lume a primului ei copil.
“Serios, care crezi c\ este motivul care te face s\ fii atât de str\lucitoare acum?”, a întrebat Ellen DeGeneres.
“Pot fi multe motive. Asta e? Asta a fost întrebarea? În aceste zile m\nânc pentru dou\ persoane”, a r\spuns cânt\rea]a.
Pink a declarat, totodat\, motivul pentru care nu a dorit s\ confirme mai devreme aceast\ sarcin\, de[i zvonurile pe aceast\ tem\ circulau deja în presa interna]ional\ de câteva s\pt\mâni.
La fel ca multe alte femei, inclusiv Mariah Carey – care a anun]at recent c\ [i ea este îns\rcinat\ -, Pink i-a m\rturisit gazdei emisiunii “Ellen DeGeneres Show” c\ în trecut a suferit un avort spontan.
“Nu am vrut s\ vorbesc despre acest lucru, deoarece eram cu adev\rat nervoas\ [i am suferit în trecut un avort spontan”, a spus cânt\rea]a.
Pink nu cuno[te deocamdat\ sexul bebelu[ului ei, îns\ medicul artistei i-a spus c\ ar putea fi o feti]\.
“Mama mea întotdeauna [i-a dorit s\ am o fiic\ exact ca mine. M\ tem c\ una dintre noi va ajunge la închisoare”, a glumit Pink, f\când referire la anii adolescen]ei, în care nu se în]elegerea prea bine cu mama ei.
Pe numele s\u adev\rat Alecia Moore, Pink, în vârst\ de 31 de ani, cunoscut\ a fi o militant\ pentru drepturile animalelor, a vândut aproximativ 29 de milioane de copii ale celor patru albume ale sale [i a fost recompensat\ cu dou\ premii Grammy.

Vezi si

VIDEO. Jennifer Lopez și Ben Affleck, scenă stânjenitoare la Grammy. „Fii mai prietenos, mai motivat”

Un dialog stânjenitor, scurt, dar și plin de reproș, a fost surprins de camere la …