Thursday , April 18 2024

Pavel Stratan il pune si pe baietelul lui de doi ani sa cante

Nici n-a înv\]at bine s\ vorbeasc\ b\ie]elul s\u, c\ Pavel Stratan îl scoate pe scen\ s\ cânte. {i s\-i încânte lui buzunarele, cel mai probabil, presa de peste Prut vorbind despre criza de bani în care se afl\ [i pe care încearc\ s-o termine sco]ându-[i b\ie]elul s\ fac\ bani pe scen\, informeaz\ realitatea.net. Dac\ gestul s\u de a-[i urca la trei ani pe scen\ feti]a, Cleopatra, care de altfel a [i intrat în Cartea recordurilor pentru asta, a fost aclamat [i r\spl\tit cu vânz\ri record de c\tre public, faptul c\-[i pune b\ie]elul abia trecut de stadiul bebelu[ în lumina reflectoarelor nu mai mir\ pe nimeni.
Nici nu se n\scuse Cezar (foto), b\ie]elul lui, c\ Pavel Stratan anun]ase deja c\ are preg\tit pentru el proiectul unui show de televiziune. N-a mai avut îns\ r\bdare s\-l fac\ star TV [i a anun]at c\ acesta va cânta al\turi de el pe urm\torul lui album, pe care-l va lansa curând. Pavel Stratan, scrie presa moldovean\, a intrat într-un con de umbr\, banii f\cu]i de mica Cleopatra s-au dus [i are nevoie de un suflu proasp\t ca s\-[i relanseze cariera. Încearc\ s\ aplice [i cu micu]ul Cezar re]eta care s-a dovedit o ma[in\ de f\cut bani în cazul Cleopatrei: a fost înscris\ de [ase ori în Cartea Recordurilor. O dat\ pentru cel mai tân\r talent care are propriul lui album, apoi ca cel mai tân\r interpret care a avut un hit ce a stat [ase s\pt\mâni pe primul loc la nivel na]ional, ca cel mai tân\r artist care a primit un onorariu de 10.000 de euro pentru o singur\ pies\, ca cel mai tân\r muzician care a primit trei premii MTV, ca cel mai tân\r cânt\re] care a sus]inut un concert de dou\ ore în fa]a unui public numeros sau ca cel mai tân\r artist de succes.
Pe lâng\ toate acestea, Cleopatra a mai primit dou\ discuri de aur pentru vânz\ri record [i trei discuri de diamant, trofeu acordat ei pentru prima dat\ în România. Melodiile cântate de ea au fost lansate oficial în cinci ]\ri, Japonia, Taiwan, Coreea, Spania [i Mexic, iar din 2006 pân\ în 2008 a lansat trei albume, [apte videoclipuri [i o p\pu[\ ce-i poart\ numele. Îns\ Pavel Stratan a revoltat opinia public\ [i presa din republica Moldova cu versurile cântecului “Jora” pe care a pus-o pe Cleopatra s\ le cânte, considerate exagerate, potrivite pentru o femeie, nicidecum pentru o feti]\ de vârsta ei: “Noi înseamn\ tu [i eu/Pentru noi calea vie]ii e în doi: eu cu tine, tu cu mine/Jora, dar cine pe lumea asta te-a mai iubit cum te-am iubit eu…”. (realitatea.net)

Vezi si

VIDEO cu Katy Perry, în momentul în care îi cade bluza în direct la TV. S-a ascuns sub pupitru

Cântăreața americană Katy Perry a vrut să impresioneze cu o ținută vestimentară aparte în juriul …