Tuesday , September 27 2022

Michael Jackson dorea ca ultimul sau concert de la Londra sa fie înscris în Guinness Book


Michael Jackson, care se preg\tea pentru o revenire spectaculoas\ pe scen\ în momentul mor]ii sale, pe 25 iunie 2009, dorea ca ultimul s\u concert pe care urma s\ îl sus]in\ la Londra – ultimul din seria de 50 de show-uri de la O2 Arena – s\ fie înscris în Cartea Recordurilor Guinness.Aceast\ informa]ie a fost dezv\luit\, mar]i, de un martor citat în procesul intentat fostului medic al megastarului, la Los Angeles, informeaz\ AFP.Randy Phillips, patronul AEG Live, organizatorul celor 50 de concerte pe care “regele muzicii pop” urma s\ le sus]in\ la Londra începând din iulie 2009, a depus m\rturie, mar]i, la Curtea Superioar\ din Los Angeles, în procesul intentat medicului Conrad Murray, acuzat de omucidere involuntar\, dup\ decesul cânt\re]ului Michael Jackson.Randy Phillips a reamintit faptul c\ num\rul acestor show-uri a fost mai întâi de 31, îns\, datorit\ vânz\rilor “fabuloase” de bilete în sistem pre-sales, acest num\r a ajuns apoi la 50. “Nu am v\zut niciodat\ a[a ceva, în toat\ cariera mea. AEG Live [i-a exprimat dorin]a ca num\rul acestor show-uri s\ ajung\ la 50″, a declarat Phillips.”Michael Jackson a acceptat cu dou\ condi]ii”, a ad\ugat Randy Phillips.Prima dintre ele a fost “ca reprezentan]ii Guinness Book of Records s\ vin\ la cel de-al 50-lea spectacol”, deoarece atât de multe concerte, toate sold-out, într-o sal\ atât de mare, ar reprezenta o reu[it\ “pe care nimeni nu putea s\ o egaleze”.A doua condi]ie a fost ca starul s\ dispun\ pe durata seriei de concerte “de un domeniu, în afara Londrei, cu izvoare [i cai, pentru binele copiilor lor [i pentru a nu tr\i închis într-o camer\ de hotel”. “Era un tat\ fenomenal”, a spus Phillips.

Vezi si

Băncile din Danemarca împart pături pentru a-şi ajuta angajaţii să facă faţă temperaturilor scăzute din biro­uri

Băncile daneze împart pături pentru a-şi ajuta angajaţii să facă faţă temperaturilor mai scăzute din …