Friday , December 9 2022

Lumea lui Harry Potter de la A la Z

Azkaban, Felix Felicis, Imperio – toate aceste cuvinte pot fi incluse într-un dic]ionar de termeni populari care definesc lumea lui Harry Potter, dup\ ce ultimul film al francizei, “Harry Potter [i Talismanele Mor]ii – Partea 2” a avut premiera mondial\, la Londra, informeaz\ guardian.co.uk.
Filmul “Harry Potter [i Talismanele Mor]ii – Partea 2” a avut premiera mondial\ pe 7 iulie, la Londra, [i va avea premiera la Bucure[ti miercuri sear\.
Un veritabil “fenomen” comercial a început în iunie 1997, odat\ cu lansarea primei c\r]i a scriitoarei J. K. Rowling, “Harry Potter [i Piatra Filosofal\”. De atunci, peste 400 de milioane de c\r]i au fost vândute, traduse în 69 de limbi str\ine. J. K. Rowling a declarat în repetate ocazii c\ nu va scrie o continuare a aventurilor tân\rului vr\jitor, spre disperarea milioanelor de fani ai acesteia.
Cele [apte adapt\ri cinematografice ale romanelor lansate pân\ în prezent pe marile ecrane, începând din 2001, alc\tuiesc cea mai profitabil\ franciz\ din cinematografie, cu încas\ri totale de 6,4 miliarde de dolari în box office-ul mondial.
Al optulea [i, totodat\, ultimul din serie, filmul “Harry Potter [i Talismanele Mor]ii: Partea 2” este regizat de David Yates [i prezint\ “înfruntarea final\” descris\ în ultimele 300 de pagini din cel de-al [aptelea volum, ce a fost adaptat în dou\ lungmetraje pentru marele ecran.
Cu ocazia încheierii seriei de filme “Harry Potter”, publica]ia The Guardian a realizat “un dic]ionar” de termeni foarte populari din lumea tân\rului vr\jitor.
Aurul spiridu[ilor: bani vr\ji]i care p\reau reali, dar care disp\reau în câteva ore. Banii actorilor din distribu]ie nu au disp\rut atât de repede. Franciza este evaluat\ la 9,3 miliarde de lire sterline, iar cei trei actori în roluri principale – Daniel Radcliffe (Harry Potter), Ema Watson (Hermione Granger), Rupert Grint (Ron Weasley) – au avut încas\ri de 25 de milioane de lire sterline fiecare, în timp ce Rowling mai primea câte un milion de lire la fiecare trei ani.
Azkaban: o închisoare pentru vr\jitori, care apare în cea de-a treia carte din seria “Harry Potter”. Cartea “Harry Potter [i prizonierul din Azkaban” a fost ecranizat\ în 2004, de Alfonso Cuarón.
Confringo (vraj\): folosit\ pentru a arunca lucruri în aer. Este folosit\ foarte mult în filmul “Harry Potter [i Talismanele Mor]ii 2”. Daniel Radcliffe, starul seriei, a spus c\, din cauza exploziilor, s-a sim]it în aceast\ ultim\ produc]ie ca pe plaoturile de filmare ale peliculei “Salva]i soldatul Ryan”.
Eeylops Owl Emporium (Menajeria magic\): magazin din care ucenicii vr\jitori de la Hogwarts cump\rau bufni]e. Cererea de bufni]e pe post de animale de companie a crescut dup\ lansarea seriei de filme, lucru care i-a f\cut pe exper]i s\ anun]e c\ bufni]ele sunt fiin]e imprevizibile [i nu sunt cele mai bune animale de companie.
Engorgio: vraj\ care îi face pe oameni mai gra[i. Nick Dudman, care s-a ocupat de machiaj, a avut de înv\]at de la vraja aceasta, c\ci a trebuit s\ se lupte cu schimb\rile de fizionomie [i de mas\ corporal\ ale adolescen]ilor în cre[tere. Dudman î[i aminte[te [ocul pe care l-a avut când l-a v\zut, din nou pe platouri, pe actorul care joac\ rolul du[manului lui Harry Potter, Dudley: “Era un copil mic. Dintr-o dat\, am v\zut pe hol un tân\r sub]irel pe care nu îl mai recuno[tea nimeni”.
Felix Felicis (po]iune): îl face pe cel care o bea s\ se simt\ norocos. Po]iunea ar fi putut s\ fie [i o aluzie la droguri, pentru cititorii adul]i, noteaz\ The Guardian.
Finite Incantatem: vraj\ folosit\ pentru a anula puterile altcuiva.
Imperio: vraj\ care d\ puterea de a controla ac]iunile cuiva. Tinerii actori au vorbit de mai multe ori despre sentimentul straniu pe care îl aveau la citirea fiec\rei noi c\r]i din serie, întrebându-se ce provoc\ri li se vor mai prezenta de data aceasta. În 2004, Emma Watson, pe atunci în vârst\ de 14 ani, a întrebat-o pe J. K. Rowling dac\ va trebui s\ se s\rute cu vreunul dintre colegii de platou. “Oh, va trebui s\ îi s\ru]i pe amândoi”, i-a r\spuns Rowling.
Legimens: arta de a putea vedea emo]iile pe care le ascunde cineva. Unul dintre punctele forte ale seriei a fost modul în care scriitoarea a intercalat experien]ele proprii cu lumea fantastic\. Harry Potter este orfan pentru c\, atunci când a început s\ scrie, Rowling tocmai î[i pierduse mama. Dementorii, f\pturile care au ap\rut în cartea a treia – “Harry Potter [i Prizonierul din Azkaban” -, reprezint\, de fapt, lupta autoarei cu depresia.
Magazinul lui Zonko: loc frecventat de vr\jitori, care a fost inspira]ie pentru un parc tematic Harry Potter deschis anul trecut, în Florida (SUA).
Obliviate (vraj\): provoac\ goluri de memorie.
Piatra învierii: un obiect care permite celor vii s\ vorbeasc\ cu mor]ii. “Dac\ Michael Gambon ar fi avut una”, scrie The Guardian. Dup\ ce Richard Harris a murit, în 2002, Gambon a trebuit s\ joace rolul mentorului lui Harry, Albus Dumbledore, în locul acestuia.
Pocalul de foc: obiect cu un rol minor în cartea a patra, chiar dac\ [i-a g\sit loc în titlul volumului în care este prezentat : “Harry Potter [i Pocalul de Foc”.
Polipo]iune: po]iune care îl ajut\ pe cel care o bea s\ ia forma fizic\ a unei anumite persoane, pentru o or\.
Po]iunea iubirii: lichid magic, prezentat de Rowling în cartea a [asea – “Harry Potter [i Prin]ul Semipur”. Iubirea a fost prezent\ de la început pe platourile de filmare. “Ni s-au n\scut copii, au murit membri ai familiilor noastre, am avut c\s\torii [i divor]uri, am avut certuri [i pove[ti de dragoste, unii [i-au pierdut virginitatea, al]ii au f\cut dragoste pentru ultima dat\”, a spus produc\torul seriei de filme, David Heyman.
Vâjtha]: sport magic, popularizat [i ulterior detestat de Rowling. Actorii din distribu]ie au iubit sportul, care presupune fug\rirea unei migi, c\lare pe o m\tur\.
Vraja gânguritului: face victima incapabil\ de comunicare coerent\. The Guardian scrie c\, probabil, J.K. Rowling a suferit de acest handicap când a scris a cincea carte, “Harry Potter [i Ordinul Phoenix”: “766 de pagini (…), în care cei trei eroi, Harry, Ron [i Hermione, petrec prea mult timp certându-se unul cu altul”. De asemenea, The Guardian noteaz\ c\ ecranizarea volumului, semnat\ de David Yates, în 2007, este cel mai prost film al seriei.
Wingardium Leviosa: vraj\ care face obiectele s\ leviteze. Vraja a fost inspira]ie pentru juc\riile Mattel “Harry Potter’s Levitating Challenge” (39,99 de lire sterline), care au f\cut parte din prima serie de juc\rii dedicate tân\rului vr\jitor, în 2001.
“Harry Potter [i Talismanele Mor]ii – Partea 2”, ultimul film al fenomenului mondial ce are la baz\ romanele lui J. K. Rowling, este [i cel mai spectaculos de pân\ în prezent, oferind pentru prima oar\ spectatorilor o experien]\ cinematografic\ unic\, datorat\ înaltei tehnologii 3D [i IMAX 3D.

Vezi si

Mesaj VIDEO emoționant. Celine Dion își anulează concertele, inclusiv cel din București, din cauza unei „tulburări neurologice rare”

Celine Dion a anunţat anularea concertelor din cadrul turneului european “Courage World Tour” programate să …