Sunday , November 27 2022

Lars Von Trier: Îl înteleg pe Hitler, chiar daca nu era un tip curajos

Regizorul Lars Von Trier a declarat miercuri, într-o conferin]\ de pres\ organizat\ în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, c\ îl “în]elege pe Hitler”, chiar dac\ el “nu era cu adev\rat un tip curajos”, aceast\ declara]ie declan[ând o anumit\ nemul]umire în rândul spectatorilor, informeaz\ AFP.
“Îl în]eleg pe Hitler. Consider c\ a f\cut lucruri rele, cu siguran]\, îns\ pot s\ mi-l imaginez a[ezat pe scaun în bunc\rul lui, la sfâr[it”, a declarat cineastul danez, al c\rui film “Melancholia” a fost prezentat miercuri sear\ în competi]ia oficial\.
“Spun doar c\ îl în]eleg ca om. Nu era cu adev\rat un tip curajos, îns\ în]eleg multe lucruri din personalitatea lui [i îl simpatizez pu]in. Îns\, bineîn]eles, nu sunt pentru declan[area celui de-Al Doilea R\zboi Mondial, nu sunt contra evreilor”, a ad\ugat Lars Von Trier, care a r\mas fidel reputa]iei sale de cineast provocator.
“Bineîn]eles c\ sunt al\turi de evrei, dar nu prea mult, pentru c\ Israelul te scoate într-adev\r din s\rite”, a continuat regizorul danez, în fa]a unei asisten]e împ\r]ite între râsete [i t\ceri jenate.
Al\turi de el, principala actri]\ din film, Kirsten Dunst, evident jenat\ de comentariile regizorului danez, a murmurat la un moment dat “Oh my God!” (“O, Dumnezeule!”), întorcându-se spre partenera ei din film, actri]a francez\ Charlotte Gainsbourg, al c\rei tat\, Serge Gainsbourg, era evreu de origine rus\.
Lars Von Trier a f\cut aceste comentarii în timp ce a r\spuns unei întreb\ri a jurnali[tilor despre originile sale germane, pe care le-a descoperit în 1989, dup\ moartea mamei sale, dar [i în leg\tur\ cu declara]iile lui recente pentru o revist\ danez\, referitoare la “gustul s\u pentru estetica nazist\”.
“Ceea ce vreau s\ spun cu aceste cuvinte este faptul c\ îmi place cu adev\rat foarte mult Speer (Albert Speer, arhitectul lui Hitler, n.r.)”, a ad\ugat cineastul danez. “Îmi place mult Albert Speer. Chiar dac\ el nu a fost una dintre cele mai bune crea]ii ale lui Dumnezeu, el a avut acel talent pe care a putut s\ îl exerseze” în timpul regimului nazist, a ad\ugat Lars Von Trier.
Lars Von Trier [i-a încheiat acest interviu stânjenit [i râzând cu stâng\cie: “Ok, sunt un nazist”.
N\scut pe 30 aprilie 1956, în Danemarca, Lars von Trier este unul din regizorii ale c\ror crea]ii au influen]at semnificativ cinematografia european\. Absolvent al [colii de Film Na]ionale Daneze, Von Trier a debutat în lungmetraj în 1984, cu “The Element of Crime”, pentru care a ob]inut, la Festivalul de la Cannes, marele premiu pentru tehnic\.
Cariera regizorului mai include titluri celebre, precum “Abisul sufletului/ Breaking the Waves”, distins cu marele premiu al juriului la Cannes (1996), “Dansând cu noaptea/ Dancer in the Dark”, câ[tig\tor al trofeului Palme d’Or, “Dogville” (2003), premiat cu European Film Award, “Manderlay” (2005) [i “[eful [efilor/ The Boss Of It All” (2006).

Vezi si

Cercetătorii britanici afirmă că o monedă rară de la Brukenthal dovedește că un împărat roman “pierdut”, Sponsian, ar fi condus Dacia romană

Cercetătorii britanici de la Universitatea din Glasgow (Scoția) susțin că un împărat denumit Sponsian ar …