Sunday , April 21 2024

Johnny Hallyday: Am suferit cumplit, ma dadeam cu capul de pereti

„Nu-mi place s\ vorbesc. Meseria mea este s\ cânt”, a declarat ferm Johnny Hallyday la începutul unui interviu tulbur\tor acordat presei franceze. Celebrul interpret a dezv\luit am\nunte din culisele b\t\liei sale cu boala.
Problemele s-au agravat în octombrie anul trecut, în timpul megaturneului de retragere, pe care a fost nevoit s\ îl [i întrerup\, pân\ la urm\.
„Durerile mele au început s\ devin\ groaznice. Erau zile în care nu puteam s\ merg, plângeam de cât de r\u îmi este, dar nu am vrut s\ anulez – a[a c\ îmi injectau cortizon [i luam inflamatorii în doze de cal. [i am cântat, chiar dac\ aceast\ durere m\ întrista [i îmi putrezea zilele”, a povestit cânt\re]ul-actor.
A urmat opera]ia ratat\ de hernie de disc, c\l\toria la Los Angeles [i [ocul imens al con[tientiz\rii st\rii în care ajunsese: „Am v\zut imaginile sosirii mele, a[ prefera s\ le uit. În zilele care au urmat, am suferit cumplit, am ajuns chiar s\ m\ dau cu capul de pere]i”, a m\rturisit Johnny, care nu a uitat nici comele induse. „Am c\zut într-o gaur\ neagr\. În timp real, nu am avut cuno[tin]\ de nimic. Temerile mele erau retrospective. Doctorul de la Cedar-Sinai mi-a explicat c\ am revenit de departe. Dup\ aceea, în fiecare noapte, mi-era fric\. M\ temeam c\ voi adormi [i nu m\ voi mai trezi. Asta îmi înghe]a sângele în vene, o trezeam pe Laeticia pentru ca ea s\ m\ lini[teasc\. Ajunsesem la un anumit punct în care a[ fi preferat s\ nu dorm deloc, dac\ ar fi fost posibil”.
Acum, starul francez este vindecat. [i nu uit\ cui îi datoreaz\ asta – so]iei sale: „Ea m-a salvat de dou\ ori. În momentul dezastrului, dup\ opera]ie de hernie de disc, luând m\surile de urgen]\ care se impuneau, [i în momentul acestui nou dezastru, moral [i psihologic, continuând s\ m\ sus]in\, în ciuda mea”. De aceea, asigur\ starul cunoscut pentru numeroasele sale aventuri, Laeticia este ultima femeie din via]a lui. {i cea care a reu[it s\ îi d\ruiasc\ lucrul pe care nu a reu[it niciodat\ s\ îl construiasc\: o familie.

Vezi si

Ucraina îl decorează pe actorul Alain Delon pentru a-i mulţumi pentru sprijinul acordat

Ucraina a decis să îi acorde Ordinul de Merit actorului francez Alain Delon pentru a-i …