Wednesday , May 22 2024

James Cameron va realiza un film 3D in Brazilia, despre un trib de indigeni

James Cameron va merge pân\ la sfâr[itul acestui an în Brazilia pentru a realiza un film 3D despre un trib local de indigeni care, potrivit cineastului, este amenin]at de construc]ia barajului uria[ Belo Monte pe fluviul Xingu, în jungla amazonian\, relateaz\ AFP.
Realizatorul peliculei “Avatar”, în care indigenii î[i ap\r\ cu pre]ul vie]ii planeta de o întreprindere minier\ f\r\ scrupule, s-a al\turat de mai multe luni opozan]ilor construirii barajului Belo Monte, care ar urma s\ fie al treilea din lume, dup\ Barajul “Celor Trei Guri” din China [i Barajul Itaipu, aflat la grani]a dintre Brazilia [i Paraguay.
“Doresc s\ revin (în Brazilia n.r.) pentru a m\ întâlni cu anumi]i lideri Kayapo-Xikrin de pe valea fluviului Xingu, care m-au invitat. Vreau s\ iau cu mine o camer\ 3D pentru a filma via]a lor, cultura lor, anumite lucruri care nu au fost niciodat\ filmate [i cu atât mai pu]in 3D”, a declarat regizorul canadian într-un interviu în cotidianul Folha din Sao Paulo.
Cameron a mers deja de dou\ ori în regiunea în care tr\ie[te tribul Kayapo-Xikrin pentru a-i sus]ine pe indigeni [i pentru a filma unele imagini pentru realizarea unui “scurt documentar” care va fi inclus în urm\toarea edi]ie a DVD-ului cu “Avatar”, ce va fi lansat\ de Cr\ciun.
Pre[edintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a semnat la sfâr[itul lunii august contractul de atribuire a lucr\rilor de construc]ie a barajului Belo Monte, f\r\ a a[tepta ca Institutul mediului din Brazilia s\ autorizeze lucr\rile. Consor]iul de firme, în mare parte de stat, care a ob]inut acest contract, a solicitat totu[i o autoriza]ie par]ial\ pentru a putea demara lucr\rile cât mai curând posibil.
Cei care se opun acestui proiect – indigenii, Biserica, ecologi[tii – consider\ c\ proiectul nu este “viabil din punct de vedere economic” [i c\ va determina mutarea a 16.000 de persoane din cauza inund\rii unei zone de 500 de kilometri pe malurile râului Xingu.
Guvernul a dat îns\ asigur\ri c\ p\mântul indigenilor nu este amenin]at [i c\ a investit în reducerea impactului social [i ecologic al construc]iei barajului.

Vezi si

Actorul Sebastian Stan în rolul lui Donald Trump în „The Apprentice”, 8 minute de ovații la Cannes (VIDEO)

Sebastian Stan joacă rolul principal în “The Apprentice”, film care analizează viața lui Donald Trump …