Monday , December 5 2022

J. K. Rowling, autoarea seriei "Harry Potter", se orienteaza catre literatura pentru oameni mari

Scriitoarea britanic\ J. K. Rowling, autoarea seriei “Harry Potter”, a renun]at la literatura pentru copii [i va adopta un registru complet diferit fa]\ de cel în care a povestit via]a tân\rului vr\jitor, a anun]at, joi, noua editur\ a acesteia, Little Brown, citat\ de AFP.
“Urm\toarea mea carte va fi foarte diferit\ de seria «Harry Potter», chiar dac\ m-am amuzat scriind-o”, a declarat autoarea, într-un comunicat al editurii sale, Little Brown.
Titlul [i tema c\r]ii nu au fost înc\ dezv\luite, urmând s\ fie f\cute publice “mai târziu, în decursul anului”, împreun\ cu mai multe informa]ii despre roman. Pentru acest proiect, Rowling s-a desp\r]it de fosta sa editur\, Bloomsbury, care a f\cut-o multimilionar\, dup\ publicarea celor [apte volume din seria “Harry Potter”.
“Succesul pe care l-am avut cu seria «Harry Potter» mi-a dat libertatea de a explora un nou teritoriu [i, pentru a explora acest nou teritoriu, mi se p\rea logic s\ îmi schimb editura”, a men]ionat autoarea, care a vorbit despre “o nou\ faz\ în via]a de scriitoare”.
Noua sa editur\ face parte din grupul Hachette, care de]ine drepturile interna]ionale asupra romanului.
Seria “Harry Potter” este unul dintre cele mai mari succese editoriale, cu peste 400 de milioane de exemplare vândute în întreaga lume. Adaptarea cinematografic\ a seriei a avut la fel de mare succes, cu încas\ri de peste 7 miliarde de dolari.
În vârst\ de 46 de ani, J. K. Rowling, care înainte de a-[i publica romanele din seria “Harry Potter” era o mam\ singur\ care tr\ia din ajutorul social, are o avere de aproximativ un miliard de dolari, potrivit celei mai recente liste publicate de Forbes în martie 2011. Totodat\, este considerat\ una dintre cele mai influente femei britanice.

Vezi si

Încoronarea lui Charles. Coroana Sf. Edward a părăsit Turnul Londrei pentru a fi modificată (Foto)

Coroana Sf. Edward, piesa centrală a bijuteriilor monarhiei britanice, a părăsit Turnul Londrei, unde este …